Nie taki niemiecki straszny…

W siódmej klasie uczniowie dopiero rozpoczynają przygodę z drugim językiem obcym w szkole. Dnia 7. września 2023 r. na lekcji języka niemieckiego klasa 7a miała możliwość nauki podstawowych zwrotów i poprawnej wymowy z wykorzystaniem sprzętu z naszego Laboratorium Przyszłości.

Dzięki tablicy interaktywnej mogliśmy nie tylko zobaczyć, ale również wysłuchać typowych niemieckich zwrotów oraz zapoznać się z tzw. internacjonalizmami. Lekcja pokazała nam, jak wiele słów niemieckiego pochodzenia spotykamy każdego dnia, jednakże niekoniecznie jesteśmy tego świadomi.

Skip to content