Zasady naliczania opłat

Zasady naliczania opłat za pobyt dziecka w Punkcie Przedszkolnym w Szkole Podstawowej im. Synów Pułku w Siennicy Różanej

Drodzy rodzice od miesiąca stycznia 2017 opłaty za przedszkole naliczana są „z dołu”( po zakończonym miesiącu). Do 15 dnia następnego miesiąca na stronie szkoły w aplikacji zamieszczone zostaną  informacje co do wysokości należnych opłat. Każdy rodzic zaloguje się do aplikacji używając hasła i loginu wpisanego w aneksie do umowy. Wpłat należy dokonywać do 15 dnia następnego miesiąca po miesiącu, którego dotyczy rozliczenie ( np. za m-c styczeń wpłaty należy dokonać do 15 lutego).

Opłaty za pobyt ponad podstawę programową naliczane są zgodnie z Uchwałą Nr VII/56/2019 Rady Gminy Siennica Różana z dnia 28 czerwca 2019r. oraz art. 52 ust. 3 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.

WPŁATY ZA WYŻYWIENIE wpłacamy na konto:

07 8200 1021 2003 2100 1935 0009

Tytułem: opłata za wyżywienie za mc…../2021 (imię i nazwisko dziecka)- Punkt Przedszkolny

WPŁATY ZA DODATKOWE PODWIECZORKI wpłacamy na konto:

07 8200 1021 2003 2100 1935 0009

Tytułem: opłata za dodatkowe podwieczorki za mc…../2021 (imię i nazwisko dziecka)- Punkt Przedszkolny

WPŁATY ZA POBYT PONAD PODSTAWĘ PROGRAMOWĄ wpłacamy na konto:

29 8200 1021 2003 2100 1935 0001

Tytułem: opłata za pobyt ponad podstawę programową  za mc…../2021 (imię i nazwisko dziecka)- Punkt Przedszkolny

WPŁATY ZA ZAJĘCIA PONAD PODSTAWĘ wpłacamy na konto:

29 8200 1021 2003 2100 1935 0001

Tytułem: opłata za zajęcia ponad podstawę programową  za mc…../2021 (imię i nazwisko dziecka)- Punkt Przedszkolny

Zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Edukacji Narodowej od dnia 1 stycznia 2017 r. opłat za pobyt w przedszkolach nie będą wnosili rodzice dzieci w wieku 6 lat i starszych. Ma to związek z tym, że od 2017 roku sześciolatki uczęszczające do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i innych form wychowania przedszkolnego objęte zostaną subwencją oświatową. Chodzi więc o tak zwaną opłatę za godziny ponad podstawę programową.
Zasady wnoszenia opłat za żywienie nie ulegają żadnym zmianom.

Skip to content