Zasady naliczania opłat

Zasady naliczania opłat za pobyt dziecka w Punkcie Przedszkolnym w Szkole Podstawowej im. Synów Pułku w Siennicy Różanej

Zasady naliczania opłat za pobyt dziecka w Oddziale Przedszkolnym i Punkcie Przedszkolnym w Szkole Podstawowej im. Synów Pułku w Siennicy Różanej

Drodzy rodzice  opłaty za przedszkole naliczana są „z dołu”( po zakończonym miesiącu). Do 15 dnia następnego miesiąca każdy z rodziców/opiekunów prawnych otrzyma na wskazany w procesie rekrutacyjnym adres e-mail kwotę do zapłaty. Ponadto rodzic/opiekun prawny, który wyraził chęć otrzymania powiadomień SMS o wysokości opłat otrzyma takie powiadomienie do 15 dnia następnego miesiąca.

Wpłat należy dokonywać do 15 dnia następnego miesiąca po miesiącu, którego dotyczy rozliczenie ( np. za m-c styczeń wpłaty należy dokonać do 15 lutego).

  1. Opłaty za pobyt ponad podstawę programową naliczane są zgodnie z z Uchwałą Nr XXXIX/312/2023 Rady gminy Siennica Różana z dnia 10 sierpnia 2023r.

WPŁATY ZA WYŻYWIENIE wpłacamy na konto:

07 8200 1021 2003 2100 1935 0009

Tytułem: opłata za wyżywienie za mc…../2023 (imię i nazwisko dziecka)-Oddział przedszkolny Punkt Przedszkolny

WPŁATY ZA POBYT PONAD PODSTAWĘ PROGRAMOWĄ wpłacamy na konto:

29 8200 1021 2003 2100 1935 0001

Tytułem: opłata za pobyt ponad podstawę programową  za mc…../2023 (imię i nazwisko dziecka)- Oddział przedszkolny/Punkt Przedszkolny

Zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Edukacji Narodowej od dnia 1 stycznia 2017r. opłat za pobyt w przedszkolach nie będą wnosili rodzice dzieci w wieku 6 lat i starszych.. Chodzi więc o tak zwaną opłatę za godziny ponad podstawę programową.
Zasady wnoszenia opłat za żywienie na chwilę obecną nie ulegają żadnym zmianom.

Zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Edukacji Narodowej od dnia 1 stycznia 2017 r. opłat za pobyt w przedszkolach nie będą wnosili rodzice dzieci w wieku 6 lat i starszych. Ma to związek z tym, że od 2017 roku sześciolatki uczęszczające do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i innych form wychowania przedszkolnego objęte zostaną subwencją oświatową. Chodzi więc o tak zwaną opłatę za godziny ponad podstawę programową.
Zasady wnoszenia opłat za żywienie nie ulegają żadnym zmianom.

Skip to content