Rekrutacja do Punktu Przedszkolnego na rok szkolny 2019/2020

DRODZY RODZICE

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Siennicy Różanej uprzejmie informuje, że wszystkie  dzieci, których rodzice złożyli wnioski w rekrutacji uzupełniającej zostały przyjęte do punktu przedszkolnego i do kl. I w roku szkolnym 2019/2020.

 

DRODZY RODZICE

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Siennicy Różanej uprzejmie informuje, że wszystkie  złożone wnioski o przyjęcie dziecka do punktu przedszkolnego i do kl. I w roku szkolnym 2019/2020 zostały zakwalifikowane do dalszej części postępowania rekrutacyjnego.

Lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych zostanie ogłoszona dnia 08.08.2019r.

 

UWAGA RODZICE

Od dnia 22.07.2019 rozpoczyna się rekrutacja uzupełniająca do Punktu Przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Siennicy Różanej i potrwa do 02.08.2019.

W postępowaniu rekrutacyjnym biorą udział dzieci 3, 4, 5, 6-letnie (urodzone w latach 2013-2016).

Szczegółowe informacje zawarte są w zasadach rekrutacji

Załączniki

Zasady rekrutacji uzupełniającej do Punktu Przedszkolnego

Wniosek o przyjęcie dziecka do Punktu Przedszkolnego

Oświadczenie

Oświadczenie rodzica lub prawnego opiekuna o samotnym wychowywaniu dziecka

Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata do punktu przedszkolnego

Oświadczenie woli rodziców/opiekunów prawnych w sprawie uczęszczania dziecka na zajęcia religii