Rekrutacja do Punktu Przedszkolnego na rok szkolny 2019/2020

UWAGA RODZICE

Od dnia 11.03.2019 rozpoczyna się rekrutacja do Punktu Przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Siennicy Różanej i potrwa do 22.03.2019.

W postępowaniu rekrutacyjnym biorą udział dzieci 3, 4, 5, 6-letnie (urodzone w latach 2013-2016),

Szczegółowe informacje zawarte są w zasadach rekrutacji.

Załączniki

Zasady rekrutacji do Punktu Przedszkolnego

Wniosek o przyjęcie dziecka do Punktu Przedszkolnego

Oświadczenie

Oświadczenie rodzica lub prawnego opiekuna o samotnym wychowywaniu dziecka

Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata do punktu przedszkolnego

Oświadczenie woli rodziców/opiekunów prawnych w sprawie uczęszczania dziecka na zajęcia religii