Rekrutacja dodatkowa do Punktu Przedszkolnego na rok szkolny 2021/2022

Szanowni Państwo

Od dnia 01.06.2021r. rozpoczyna się dodatkowa rekrutacja do Punktu Przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Synów Pułku w Siennicy Różanej i potrwa do dnia 08.06.2021r.

W postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym do Punktu Przedszkolnego biorą udział dzieci 3, 4, 5, 6-letnie (urodzone w latach 2015-2018), możliwość składania wniosków o przyjęcie mają również dzieci 2,5 letnie.

Dokumenty można pobrać ze strony szkoły www.spsiennica.pl, lub w sekretariacie szkoły, w godzinach jego funkcjonowania tj. 7.30-15.30.

Dokumenty składać można w terminie  01-08.06.2021r. drogą mailową na adres: sekretariat@spsiennica.pl w formie skanów lub zdjęć, lub w sekretariacie szkoły w godzinach 7.30-15.30, przy bezwzględnym zachowaniu środków ostrożności obowiązujących podczas stanu epidemii w związku z COVID 19 (posiadanie maseczki zakrywającej nos i usta oraz dezynfekcja rąk).

Załączniki

Zasady rekrutacji do Punktu Przedszkolnego

Wniosek o przyjęcie dziecka do Punktu Przedszkolnego

Oświadczenie

Oświadczenie rodzica lub prawnego opiekuna o samotnym wychowywaniu dziecka

Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata do punktu przedszkolnego

Oświadczenie woli rodziców/opiekunów prawnych w sprawie uczęszczania dziecka na zajęcia religii

 

 

 

Szanowni Państwo

Uprzejmie informujemy, że w związku z rekrutacją do Punktu Przedszkolnego na rok szkolny 2021/2022  wszystkie wnioski, które zostały zakwalifikowane do rekrutacji zostały rozpatrzone pozytywnie.

Szanowni Rodzice

Już teraz zachęcamy rodziców dzieci 3 – letnich do zapoznania się z wiadomościami umieszczonymi pod linkiem “Czytaj więcej…”.
Znajdą Państwo tam informacje jak przygotować dziecko do pójścia po raz pierwszy do przedszkola.

Czytaj więcej…

Szanowni Państwo

Uprzejmie prosimy o składanie potwierdzenia woli zapisu dziecka do Punktu Przedszkolnego w dniach 22.03.2021r. – 26.03.2021r. w formie papierowej bądź w formie zdjęcia lub skanu przesłanego na adres sekretariat@spsiennica.pl.

Szanowni Państwo

Od dnia 01.03.2021r. rozpoczyna się rekrutacja do Punktu Przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Synów Pułku w Siennicy Różanej i potrwa do dnia 12.03.2021r.
W postępowaniu rekrutacyjnym do Punktu Przedszkolnego biorą udział dzieci 3, 4, 5, 6-letnie (urodzone w latach 2015-2018).
Dokumenty można pobrać ze strony szkoły www.spsiennica.pl, lub w sekretariacie szkoły, w godzinach jego funkcjonowania tj. 7.30-15.30.
Dokumenty składać można w terminie   01-12.03.2021r. drogą mailową na adres: sekretariat@spsiennica.pl w formie skanów lub zdjęć, lub w sekretariacie szkoły w godzinach   7.30-15.30, przy bezwzględnym zachowaniu środków ostrożności obowiązujących podczas stanu epidemii w związku z COVID 19 (posiadanie maseczki zakrywającej nos i usta).

Skip to content