Punkt Przedszkolny rok szkolny 2020/2021

Szanowni Rodzice
Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Synów Pułku w Siennicy Różanej poniżej zamieszcza listy z podziałem na  grupy  w Punkcie Przedszkolnym na rok  2020/2021 .

Załączniki

Grupy przedszkole 

Grupy przedszkole 

Drodzy Rodzice

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Synów Pułku w Siennicy Różanej zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 25 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 §1 ppkt 2) poniżej publikuje listę dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do dodatkowej rekrutacji do Punktu Przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Siennicy Różanej na rok szkolny 2020/21. Przypomina jednocześnie rodzicom dzieci zakwalifikowanym do rekrutacji o obowiązku złożenia przez Państwa potwierdzenia  woli zapisu dziecka do punktu przedszkolnego, które dostarczyć należy do sekretariatu szkoły  bądź  przesłać na pocztę szkoły: sekretariat @spsiennica.pl do dnia 21 sierpnia 2020. 

Załączniki

Lista dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do dodatkowej rekrutacji do Punktu Przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Siennicy Różanej na rok szkolny 2020/21

Potwierdzenie woli zapisu 

 

 

 

 

Szanowni Państwo

Od dnia 10.08.2020r. rozpoczyna się rekrutacja uzupełniająca do Punktu Przedszkolnego i klasy pierwszej w Szkole Podstawowej im. Synów Pułku w Siennicy Różanej i potrwa do 14.08.2020r.

W postępowaniu rekrutacyjnym do Punktu Przedszkolnego biorą udział dzieci 3, 4, 5, 6-letnie (urodzone w latach 2014-2017).

Dokumenty można pobrać ze strony szkoły www.spsiennica.pl, lub w sekretariacie szkoły, w godzinach jego funkcjonowania tj. 7.00-15.00.

Dokumenty składać można w terminie  10-14.08.2020r. drogą mailową na adres: sekretariat@spsiennica.pl w formie skanów lub zdjęć, lub w sekretariacie szkoły w godzinach   7.00-15.00, przy bezwzględnym zachowaniu środków ostrożności obowiązujących podczas stanu epidemii w związku z COVID 19 (posiadanie maseczki zakrywającej nos i usta).

Załączniki

Zasady rekrutacji do Punktu Przedszkolnego

Wniosek o przyjęcie dziecka do Punktu Przedszkolnego

Oświadczenie

Oświadczenie rodzica lub prawnego opiekuna o samotnym wychowywaniu dziecka

Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata do punktu przedszkolnego

Oświadczenie woli rodziców/opiekunów prawnych w sprawie uczęszczania dziecka na zajęcia religii

 

 

 

Drodzy rodzice

Na podstawie § 11 b. Rozporządzenia MEN z dnia 25 marca 2020 roku  zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19  zamieszczamy listę dzieci przyjętych podczas rekrutacji  do Punktu Przedszkolnego w  Szkole Podstawowej im. Synów Pułku w Siennicy Różanej na rok szkolny 2020/21

Lista dzieci przyjętych podczas rekrutacji na rok szkolny 2020/21

Drodzy rodzice

Na podstawie § 11 b. Rozporządzenia MEN z dnia 25 marca 2020 roku  zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19  zamieszczamy listy dzieci zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do przyjęcia do Punktu Przedszkolnego w  Szkole Podstawowej im. Synów Pułku w Siennicy Różanej

Przypominamy  jednocześnie o obowiązku złożenia przez Państwa potwierdzenia  woli zapisu dziecka do punktu przedszkolnego, którego skan bądź zdjęcie należy przesłać na adres e-mail szkoły: sekretariat@spsiennica.pl do dnia 2 kwietnia 2020.

Lista kandydatów zakwalifikowanych do rekrutacji na rok szkolny 2020/21

Lista kandydatów niezakwalifikowanych do rekrutacji na rok szkolny 2020/21

Potwierdzenie woli zapisu (dokument  Word)

Potwierdzenie woli zapisu (dokument PDF)

Szanowni Państwo

Z uwagi na aktualną sytuację związaną ze stanem zagrożenia epidemicznego w naszym kraju, uległ zmianie harmonogram rekrutacji do Punktu Przedszkolnego w Szkole Podstawowej im.Synów Pułku w Siennicy Różanej.

 Dodatkowo zaznacza się, że w zaistniałej sytuacji rekrutacja będzie przebiegała wyłącznie online.

 Wnioski wraz z załącznikami w formie zdjęć lub skanów należy przesłać na adres: sekretariat@spsiennica.pl do dnia 27.03.2020 r.

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO ORAZ POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO DO PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2020/2021

UWAGA RODZICE

Od dnia 02.03.2020r. rozpoczyna się rekrutacja do Punktu Przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Synów Pułku w Siennicy Różanej i potrwa do 13.03.2020r.

W postępowaniu rekrutacyjnym do Punktu Przedszkolnego biorą udział dzieci 3, 4, 5, 6-letnie (urodzone w latach 2014-2017),

Załączniki

Zasady rekrutacji do Punktu Przedszkolnego

Wniosek o przyjęcie dziecka do Punktu Przedszkolnego

Potwierdzenie woli zapisu

Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego

Oświadczenie

Oświadczenie rodzica lub prawnego opiekuna o samotnym wychowywaniu dziecka

Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata do punktu przedszkolnego

Oświadczenie woli rodziców/opiekunów prawnych w sprawie uczęszczania dziecka na zajęcia religii