Bezpłatne numery pomocowe

Kiedy są problemy i jesteś sam, jest ktoś, kto może wysłuchać, poradzić, pomóc.
Nie ma telefonów nieważnych, błahych, wszystkie rozmowy są istotne.

Czytaj więcej…

Drodzy Rodzice!

Zwracamy się z prośbą o zapoznanie się z informacjami dotyczącymi uzależnień od gier komputerowych.

Czytaj więcej…

Szanowni Rodzice
Udostępniamy Państwu materiały poświęcone tematowi kondycji psychicznej dzieci i młodzieży.
Zachęcamy do zapoznania się z ich treścią.

1. „W trosce o kondycję psychiczną uczniów”
2. „Zagrożenia i profilaktyka zdrowia psychicznego”
3. „Wzmacnianie kondycji psychicznej nastolatków w oparciu o badania i metody profilaktyki zintegrowanej” 
4. „Kocham i wspieram – rodzicielskie SOS w pandemii”

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie
W załączeniu przekazujemy opracowane przez Fundację Edukacji Zdrowotnej i Psychoterapii w Poznaniu broszury pt. „Dzieci w wirtualnej sieci” i „Nastolatki w wirtualnym tunelu”. Zachęcamy do lektury.

Zapraszamy do zapoznania się z programem “Twarze depresji dla szkół”.

Czytaj więcej…

Informacje związane z rozpoczęciem roku szkolnego 2021/2022

800 msza święta w  kościele parafialnym

930 – spotkania uczniów z wychowawcami klas zgodnie z poniższym wykazem

KLASA

NUMER  SALI

I

109

II A

108

II B

110

III A

104

III B

102 

IV

121

V A

116

V B

117

VI

115

 VIIA

15

 VII B

21

 VIII A

14 A

 VIII B

16

Uczniowie przychodzą do szkoły w maseczkach, przynoszą ze sobą długopis ponieważ zostanie im przypomniany regulamin funkcjonowania szkoły w reżimie sanitarnym. Spotkania z wychowawcami potrwają około 45 minut.

Dzieci sześcioletnie w tym dniu są przywożone i odbierane przez rodziców.

 Kursy autobusów szkolnych dn. 01.09.2021 r.

830 –  Wierzchowiny
830  – Żdżanne
845 – Maciejów
900 – Rudka
910 – Stójło
910 – Baraki
910 – Siennica Królewska Mała

 

 

UWAGA RODZICE

Uprzejmie informujemy, że wyprawkę dla dzieci, które będą uczęszczały do Punktu Przedszkolnego można dostarczać do szkoły od dnia 30.08.2021 w godzinach 8:00 – 13:00.

 

Będziesz starał się o świadczenie 300+, musisz wiedzieć, że:

 

1)      Wniosek o świadczenie 300+ będziesz mógł złożyć wyłącznie drogą elektroniczną, za pośrednictwem:

 • Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS,
 • bankowości elektronicznej   (15 banków),
 • portalu emp@tia,

2)      Świadczenie otrzymasz wyłącznie na rachunek bankowy,

3)      Obsługę świadczenia przejmuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Więcej informacji na temat świadczenia 300+ znajdą Państwo pod linkiem – https://www.zus.pl/baza-wiedzy/program-dobry-start

Szanowni Państwo

Od dnia 01.06.2021r. rozpoczyna się dodatkowa rekrutacja do Punktu Przedszkolnego i klasy pierwszej w Szkole Podstawowej im. Synów Pułku w Siennicy Różanej i potrwa do dnia 08.06.2021r

Rekrutacja dodatkowa do Punktu Przedszkolnego

Rekrutacja dodatkowa do pierwszej klasy Szkoły Podstawowej

Rozkład jazdy autobusów szkolnych obowiązujący od 04 maja 2021 r.

 

Rano:

7.00 – Wierzchowiny

7.00 – Żdżanne

7.10 – Maciejów

7.30 – Rudka

7.35 – Siennica Królewska Duża

7.40 – Stójło

7.40 – Baraki

7.40 – Siennica Królewska Mała

 

Po południu:

Poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek

12.45 – Baraki

12.45 – Stójło

13.05 – Wierzchowiny

13.05 – Żdżanne

13.05 – Siennica Królewska Mała, Rudka, Siennica Królewska Duża

13.25 –  Maciejów

Poniedziałek, środa

13.45 – Siennica Królewska Mała, Siennica Królewska Duża

13.45 – Wierzchowiny

13.45 –  Maciejów

 

Szanowni Rodzice
Informujemy, że w Lubelski Kurator Oświaty podejmuje kolejne spotkanie służące wsparciu rodziców uczniów klas VIII w zakresie wyboru dalszego etapu kształcenia i procesu rekrutacji do szkół ponadpodstawowych pt. „Rodzic pierwszym doradcą”.
Spotkanie on-line ze specjalistami w tej dziedzinie odbędzie się dnia 20 kwietnia 2021 r. (wtorek) o godz. 17.00.
Poniżej link do spotkania.

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YjYzMzMyNmYtOTczYS00NjNmLWFhNDMtZTE2MWUyZDFkMzc1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e006472f-3211-4ea2-a7c6-ebaa0cb3af78%22%2c%22Oid%22%3a%22d180fcff-1206-43fe-b5b5-8134a79f6b96%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d&btype=a&role=a

W związku z przedłużeniem  zawieszenia zajęć stacjonarnych w klasach I – VIII zmianie ulega rozkład jazdy autobusów szkolnych od 19 kwietnia 2021 r.

Rano:

700  – Maciejów

715  – Wierzchowiny

725 – Żdżanne

730  – Kozieniec

735 – Siennica Królewska Mała

745 – Siennica Królewska Duża

750  – Stójło

Po południu:

poniedziałek, środa

1330  – Stójło

1345  – Siennica Królewska Mała, Siennica Królewska Duża,

1400  – Kozieniec, Żdżanne, Wierzchowiny, Wola Siennicka, Maciejów

wtorek, czwartek, piątek

1245 – Stójło

1305 – Siennica Królewska Mała, Siennica Królewska Duża

1320 – Kozieniec, Żdżanne, Wierzchowiny, Wola Siennicka, Maciejów

 

DRODZY RODZICE!!!


Serdecznie zachęcamy Państwa do dokonywania wpłat na Radę Rodziców szkoły za rok szkolny 2020/2021.
Składkę należy wpłacać na konto bankowe:
Nr konta: 98 8200 1021 3003 2100 0337 0001
Odbiorca: Rada Rodziców Szkoły Podstawowej im. Synów Pułku w Siennicy Różanej
Potwierdzenie wpłaty powinno zawierać: imię i nazwisko ucznia, klasę i rok szkolny, za który jest dokonywana wpłata.
Składka na pierwsze dziecko wynosi: 30,00 zł, na każde kolejne uczące się w Szkole Podstawowej im. Synów Pułku: 20,00 zł

DRODZY RODZICE!!!

Rada Rodziców Szkoły Podstawowej  w Siennicy Różanej informuje, że w roku szkolnym 2020/2021 składka na ubezpieczenie NNW ucznia wynosi 42,00 zł na jednego ucznia, polisa zawierana jest z firmą COMPENSA.

 • Wpłaty dokonujemy na konto

98 8200 1021 3003 2100 0337 0001

 • Tytułem:

Imię i Nazwisko Dziecka Klasa NNW 2020/2021

 • Potwierdzenie wpłaty NNW i oświadczenie prosimy o dostarczenie do dnia 25 września 2020 do wychowawców poszczególnych klas.
 • Oświadczenie do pobrania na stronie internetowej szkoły.

Każdy rodzic/ opiekun prawny zobowiązany jest do podpisania oświadczenia w celu ubezpieczenia dziecka.

Szczegółowy zakres ubezpieczenia.pdf

Oświadczenie.pdf

Dodatkowe informacje związane z rozpoczęciem roku szkolnego 2020/2021

Uczniowie przychodzą do szkoły w maseczkach, przynoszą ze sobą długopis ponieważ zapoznani zostaną z regulaminami funkcjonowania szkoły w reżimie sanitarnym, siatkę lub tornister na podręczniki, które  będą czekały do odbioru. Spotkania z wychowawcami potrwają około 45 minut.

Dzieci sześcioletnie w tym dniu są przywożone i odbierane przez rodziców.

 

Kursy autobusów szkolnych dn. 01.09.2020 r.

800  – Wierzchowiny

800 –  Żdżanne

815 – Maciejów

830  –  Rudka

840  –  Stójło

840  – Baraki

840 – Siennica Królewska Mała

Drodzy rodzice i uczniowie informujemy, że w związku z trwającą na  terenie Rzeczpospolitej Polskiej epidemią COVID -19 oraz rosnącą liczbą zachorowań na terenie województwa lubelskiego, Dyrekcja Szkoły nie planuje ogólnego rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021. Poszczególne klasy spotkają się z wychowawcami w przydzielonych salach lekcyjnych o godzinie 9:00.

 

KLASA NUMER  SALI
I A 108
I B 110
II A 104
II B 102
III 109
IV A 116
IV B 117
V 115
VI A 15
VI B 121
VII A 11
VII B 16
VIII A 21
VIII B 14 A

 

 

Jednocześnie informujemy, że jesteśmy w trakcje opracowywania szczegółowych rozwiązań związanych z funkcjonowaniem szkoły w reżimie sanitarnym w roku szkolnym 2020/2021. W najbliższym czasie zostaną Państwo zapoznani z wszelkimi procedurami i regulaminami, które zostaną Państwu przesłane przez wychowawców na e-mail.

UWAGA UCZNIOWIE

W dniu 31.07.2020 r. (tj. piątek) od godziny 12:00 zapraszamy ósmoklasistów po odbiór zaświadczeń z egzaminu ósmoklasisty. Prosimy o przybycie w maseczkach z własnym długopisem.

DRODZY RODZICE

UPRZEJMIE INFORMUJEMY, ŻE W ROKU SZKOLNYM 2020/2021 RODZICE WE WŁASNYM ZAKRESIE  ZAKUPUJĄ PODRĘCZNIKI I ĆWICZENIA DO RELIGII

Czytaj więcej…

Zapraszamy do udziału w Transgranicznym Konkursie Internetowym dla Młodzieży „TOGETHER FOR GREENER TOMORROW!” ogłoszonego z okazji Dnia Współpracy Europejskiej 2020

Czytaj więcej…..

Chcesz ciekawie spędzić wakacje?  – Zapraszamy!

do udziału w projekcie, który realizowany jest w dniach 1-14.07.2020 pod nazwą:

WAKACYJNA AKADEMIA KULTURY

Czytaj więcej…

Drodzy rodzice

Na podstawie § 11 b. Rozporządzenia MEN z dnia 25 marca 2020 roku  zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19  zamieszczamy listę dzieci przyjętych podczas rekrutacji  do Punktu Przedszkolnego w  Szkole Podstawowej im. Synów Pułku w Siennicy Różanej na rok szkolny 2020/21

Lista dzieci przyjętych podczas rekrutacji na rok szkolny 2020/21

Drodzy rodzice

Na podstawie § 11 b. Rozporządzenia MEN z dnia 25 marca 2020 roku  zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19  zamieszczamy listy dzieci zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do przyjęcia do Punktu Przedszkolnego w  Szkole Podstawowej im. Synów Pułku w Siennicy Różanej

Przypominamy  jednocześnie o obowiązku złożenia przez Państwa potwierdzenia  woli zapisu dziecka do punktu przedszkolnego, którego skan bądź zdjęcie należy przesłać na adres e-mail szkoły: sekretariat@spsiennica.pl do dnia 2 kwietnia 2020.

Lista kandydatów zakwalifikowanych do rekrutacji na rok szkolny 2020/21

Lista kandydatów niezakwalifikowanych do rekrutacji na rok szkolny 2020/21

Potwierdzenie woli zapisu (dokument  Word)

Potwierdzenie woli zapisu (dokument PDF)

Drodzy rodzice

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Synów Pułku w Siennicy Różanej uprzejmie informuję , że wszystkie wnioski złożone na rok szkolny 2020/21 do I klasy dotyczą dzieci zamieszkałych na terenie gminy Siennica Różana, w związku z powyższym i zgodnie z pkt. 2 ppkt. 2  Regulaminu rekrutacji dzieci do klasy pierwszej w Szkole Podstawowej w Siennicy Różanej dzieci zostały przyjęte z urzędu na podstawie zgłoszenia.

Lista dzieci przyjętych do I klasy Szkoły Podstawowej im. Synów Pułku w Siennicy Różanej

Szanowni Państwo

W związku z zaistniałą sytuacją związaną z zagrożeniem epidemiologicznym przedłuża się termin składania wniosków w rekrutacji do Punktu Przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Synów Pułku w Siennicy Różanej oraz w rekrutacji do pierwszej klasy w Szkole Podstawowej im. Synów Pułku w Siennicy Różanej.

Powyższe wnioski można składać dodatkowo w dniach 26 i 27 marca 2020r.

Drodzy Rodzice

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Synów Pułku w Siennicy Różanej informuje , że posiada wolne miejsca w Punkcie Przedszkolnym na rok szkolny 2020/2021, w związku z powyższym zapraszamy do składania wniosków  w postępowaniu rekrutacyjnym do dnia 13.03.2020r.

Drodzy Rodzice i Uczniowie!

W związku z potwierdzonym oficjalnie przypadkiem koronawirusa w Polsce, GIS zaleca przede wszystkim spokój oraz śledzenie na bieżąco komunikatów i wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia.

Należy pamiętać o przestrzeganiu podstawowych zasad zapobiegawczych, które istotnie wpłyną na ograniczenie ryzyka zakażenia:

1. Często myć ręce

Należy pamiętać o częstym myciu rąk wodą z mydłem a jeśli nie ma takiej możliwości dezynfekować je płynami/żelami na bazie alkoholu (min. 60%). Wirus osłonięty jest cienką warstwą tłuszczową, którą niszczą detergenty, mydło, środki dezynfekcyjne, promienie UV.

Mycie rąk z użyciem wodą z mydłem zabija wirusa, jeśli znajduje się on na rękach.

2. Stosować zasady ochrony podczas kichania i kaszlu

Podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką –jak najszybciej wyrzuć chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce używając mydła i wody lub zdezynfekować je środkami na bazie alkoholu (min. 60%).

Zakrycie ust i nosa podczas kaszlu i kichania zapobiega rozprzestrzenianiu się zarazków,
w tym wirusów. Jeśli nie przestrzega się tej zasady można łatwo zanieczyścić przedmioty, powierzchnie lub dotykane, np. przy powitaniu, osoby.

3. Zachować bezpieczną odległość 

Należy zachować co najmniej 1-1,5 metr odległości z osobą, która kaszle, kicha i ma gorączkę. Gdy ktoś z chorobą układu oddechowego, taką jak zakażenie koronawirusem, kaszle lub kicha, wydala pod ciśnieniem małe kropelki zawierające wirusa. Jeśli jest się zbyt blisko, można wdychać wirusa.

4. Unikać dotykania oczu, nosa i ust

Dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być zanieczyszczone wirusem. Dotknięcie oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękami, może spowodować przeniesienie się wirusa z powierzchni na siebie.

(źródło –  https://gis.gov.pl/aktualnosci/komunikat-glownego-inspektora-sanitarnego-w-sprawie-potwierdzonego-przypadku-koronawirusa/)

                Szanowni Państwo !

 • W związku z pojawiającymi się w niektórych krajach europejskich przypadkami zachorowań na koronawirusa apelujemy, by nie posyłali Państwo do szkoły lub przedszkola chorych i przeziębionych dzieci.
 • Informujemy Państwa także, że jeśli nie mieli Państwo kontaktu z osobą chorą nie ma powodu do obaw.
 • Jeżeli ktoś z Państwa rodziny powraca z terenów występowania koronawirusa i ma objawy grypopodobne, powinien bezzwłocznie powiadomić najbliższą stację sanitarno – epidemiologiczną oraz zgłosić się do oddziału zakaźnego lub do oddziału  obserwacyjno – zakaźnego.
 • W przypadku niespodziewanego zamknięcia szkoły lub przedszkola, rodzicom dziecka do lat 8 przysługuje zasiłek opiekuńczy (art.32 ust.1 lit.a Ustawy z dnia 25 czerwca 1999 o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby lub macierzyństwa, Dz.U. z 2017 roku, poz. 1368).
 • W przypadku dodatkowych wątpliwości proszę dzwonić na infolinię Ministerstwa Zdrowia tel – 800 190 590 (czynna całodobowo).
 • Dodatkowo proszę śledzić komunikaty publikowane na stronie Głównego Inspektoratu Sanitarnego oraz Ministerstwa Zdrowia.

Drodzy Rodzice

Dyrektor Szkoły Podstawowej serdecznie zaprasza rodziców uczniów na zebranie które odbędzie się 31.01.2020 r. (tj. piątek) o godzinie 15:30. Zebranie rozpocznie się na sali gimnastycznej prezentacją wyników w nauce uczniów którą poprowadzi Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Synów Pułku w Siennicy Różanej Pani Katarzyna Czajka.

Ogłoszenie

Dnia 29.01.2020 (tj. środa) w Szkole Podstawowej im. Synów Pułku w Siennicy Różanej odbędzie się zabawa karnawałowa z podziałem na następujące grupy:

Grupa I Punkt Przedszkolny
Klasa 0
9:30 – 11:30 Bawialnia
Grupa II Klasy I – III 12:00 – 14:00 Bawialnia
Grupa III Klasy IV – VIII 16:00 – 19:00 Sala gimnastyczna

 

Zabawę Poprowadzi animatorka zabaw.

Drodzy Rodzice

Serdecznie zachęcamy Państwa do dokonywania wpłat na Radę Rodziców szkoły za rok szkolny 2019/2020.

Czytaj więcej…

Szanowni Państwo !

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Synów Pułku w Siennicy Różanej informuje, że zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 12 kwietnia 2019 roku  o  opiece zdrowotnej nad uczniami (Dz.U. z dnia 11 czerwca 2019 r.)  w szkole  realizowana jest opieka zdrowotna  i obejmuje profilaktyczną opiekę zdrowotną, promocję zdrowia oraz opiekę stomatologiczną.

* Profilaktyczna opieka zdrowotna jest sprawowana nad uczniami do ukończenia 19. roku życia, a w przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – do ukończenia szkoły ponadpodstawowej.

* Opieka stomatologiczna jest sprawowana nad uczniami do ukończenia 19. roku życia.

Opieka zdrowotna nad uczniami ma na celu:

1) ochronę zdrowia uczniów, w tym zdrowia jamy ustnej;

2) kształtowanie u uczniów postaw prozdrowotnych oraz odpowiedzialności za własne zdrowie.

Cele, o których mowa są realizowane przez:

1) działania na rzecz zachowania zdrowia oraz zapobiegania powstawaniu lub rozwojowi chorób, w tym chorób    zakaźnych;

2) wczesne wykrywanie problemów zdrowotnych i czynników ryzyka;

3) edukację zdrowotną i promocję zdrowia, w tym aktywności fizycznej i sportu oraz prawidłowego żywienia;

4) udzielanie pierwszej pomocy w rozumieniu art. 3 pkt 7 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2019 r. poz. 993).

Zaznacza się, że Rodzice mają prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec objęcia ucznia profilaktyczną opieką zdrowotną oraz opieką stomatologiczną nad uczniami, złożonego  w formie pisemnej do świadczeniodawcy realizującego opiekę.

 

Świadczeniodawcą w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej jest NZOZ w Siennicy Różanej, zaś opieki stomatologicznej  – Gabinet Stomatologiczny –  Adam Krajewski, Siennica Różana 268.

Polecamy

Nasza szkoła dziś

Szkoła w liczbach
35
Wykwalifikowanych pracowników
321
Uczniów w naszej szkole
100
Zadowolonych rodziców
1
Szkoła w gminie Siennica Różana
Skip to content