Uwaga Rodzice

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Synów Pułku w Siennicy Różanej serdecznie zaprasza rodziców uczniów na zebranie z wychowawcami klas, które odbędzie się 17.09.2019 r. (tj. wtorek) o godzinie 15:30.

Dyrektor Zespołu Szkół w Siennicy Różanej serdecznie zaprasza rodziców na zebranie z wychowawcami, które odbędzie się dnia 16.02.2017 (tj. czwartek) o godz. 15.30.

Dyrekcja Zespołu Szkół w Siennicy Różanej uprzejmie informuje, że w związku z trudnymi warunkami atmosferycznymi i zawieszeniem kursów autobusów przez PKS Chełm w godzinach porannych, tematy i zagadnienia przewidziane do realizacji na dzień 08.12.2016r.  zostaną zrealizowane ponownie dla wszystkich uczniów.

Dyrekcja Zespołu Szkół w Siennicy Różanej uprzejmie informuje, że w związku z trudnymi warunkami atmosferycznymi i zawieszeniem kursów autobusów przez PKS Chełm w godzinach porannych, tematy i zagadnienia przewidziane do realizacji na dzień 08.12.2016r.  zostaną zrealizowane ponownie dla wszystkich uczniów.

Uwaga Rodzice

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Synów Pułku w Siennicy Różanej serdecznie zaprasza rodziców uczniów na zebranie z wychowawcami klas, które odbędzie się 17.09.2019 r. (tj. wtorek) o godzinie 15:30.

DRODZY RODZICE

Uprzejmie informujemy, że dzieci z Punktu Przedszkolnego dnia 02.09.2019 r. nie uczestniczą w rozpoczęciu roku szkolnego. Tego dnia zajęcia dla nich odbywają się w salach z wychowawcami grup.

UWAGA
Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Synów Pułku w Siennicy Różanej serdecznie zaprasza na uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020, które rozpocznie się o godzinie 8:00 Mszą Świętą w Kościele Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Siennicy Różanej. O godzinie 9:20 na sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej odbędzie się uroczysta akademia przygotowana przez uczniów Szkoły Podstawowej.

Autobusy szkolne przywiozą dzieci do Kościoła na godzinę 8:00, a po rozpoczęciu roku rozwiozą dzieci do domów.
Dzieci z Punktu Przedszkolnego tego dnia są przywożone i odwożone przez rodziców.

DRODZY RODZICE

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Siennicy Różanej uprzejmie informuje, że lista dzieci przyjętych do punktu przedszkolnego i do kl. I w roku szkolnym 2019/2020 zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń przy sekretariacie szkoły w dniu 26.08.2019 r. (tj. poniedziałek).

DRODZY RODZICE

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Siennicy Różanej uprzejmie informuje, że wszystkie  dzieci, których rodzice złożyli wnioski w rekrutacji uzupełniającej zostały przyjęte do punktu przedszkolnego i do kl. I w roku szkolnym 2019/2020.

DRODZY RODZICE

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Siennicy Różanej uprzejmie informuje, że wszystkie  złożone wnioski o przyjęcie dziecka do punktu przedszkolnego i do kl. I w roku szkolnym 2019/2020 zostały zakwalifikowane do dalszej części postępowania rekrutacyjnego.
Lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych zostanie ogłoszona dnia 08.08.2019r.

UWAGA RODZICE

Od dnia 22.07.2019 rozpoczyna się rekrutacja uzupełniająca do I klasy Szkoły Podstawowej w Siennicy Różanej i potrwa do 02.08.2019.

Czytaj więcej…

UWAGA RODZICE

Od dnia 22.07.2019 rozpoczyna się rekrutacja uzupełniająca do Punktu Przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Siennicy Różanej i potrwa do 02.08.2019.

W postępowaniu rekrutacyjnym biorą udział dzieci 3, 4, 5, 6-letnie (urodzone w latach 2013-2016),

Czytaj więcej…

UWAGA
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Siennicy Różanej informuje, że w dniach 15 IV, 16 IV, 17 IV  2019 r. zostanie przeprowadzony EGZAMIN ÓSMOKLASISTY. AUTOBUSY BEZ ZMIAN
Jednocześnie informuję, że w dalszym ciągu w szkole (do odwołania) trwa STRAJK PRACOWNIKÓW OŚWIATY

 

UWAGA
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Siennicy Różanej informuje, że w dniach 10 IV, 11 IV, 12 IV  2019 r. zostanie przeprowadzony EGZAMIN GIMNAZJALNY. AUTOBUSY BEZ ZMIAN
Jednocześnie informuję, że w dalszym ciągu w szkole (do odwołania) trwa STRAJK PRACOWNIKÓW OŚWIATY.

 

Rada Rodziców Szkoły Podstawowej w Siennicy Różanej informuje, że dnia 11.04.2019 r.(tj. czwartek) o godz.16.00 odbędzie się zebranie przedstawicieli trójek klasowych poszczególnych klas.
Zebranie dotyczy wyboru przedstawicieli  do pracy w Komisji Konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora.

DRODZY RODZICE

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Siennicy Różanej uprzejmie informuje, że wszystkie  złożone wnioski o przyjęcie dziecka do punktu przedszkolnego w roku szkolnym 2019/2020 zostały zakwalifikowane do dalszej części postępowania rekrutacyjnego.

Lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych zostanie ogłoszona dnia 01.04.2019r.

UWAGA RODZICE

Od dnia 11.03.2019 rozpoczyna się rekrutacja do Punktu Przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Siennicy Różanej i potrwa do 22.03.2019.
Szczegółowe informacje zawarte są w zasadach rekrutacji

Czytaj więcej…

UWAGA RODZICE

Od dnia 11.03.2019 rozpoczyna się rekrutacja do I klasy Szkoły Podstawowej w Siennicy Różanej i potrwa do 22.03.2019.
Szczegółowe informacje zawarte są w zasadach rekrutacji

Czytaj więcej…

Zachęcamy do zapoznania się z informacji na temat bezpieczeństwa podczas ferii zimowych, które zostały zamieszczone na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej, w tym do zwrócenia uwagi na bazę wypoczynku www.wypoczynek.men.gov.pl

Czytaj więcej…

Prosimy o zapoznanie się  z treścią listu Głównego Inspektora Sanitarnego i Komendanta Głównego Policji. Dotyczy on przeciwdziałania zażywaniu substancji potocznie nazywanych „dopalaczami”.

Czytaj więcej…

Rada Rodziców informuje, że nie zapewnia paczek podczas Choinki Szkolnej dnia 26 stycznia 2019 r. Kwota przeznaczona na paczki, zostanie przekazana przez Radę Rodziców wychowawcom i przedstawicielom trójek poszczególnych klas. Przypominamy, że Rada Rodziców opłacana jest dobrowolnie, nie ingerujemy w to w jaki sposób będą wydatkowane pieniądze przeznaczone z dofinansowania (czy będą to paczki, poczęstunek, bądź dofinansowanie do wycieczki szkolnej, wyjazdu do kina itp.)

Rada Rodziców Szkoły Podstawowej w Siennicy Różanej zaprasza przedstawicieli trójek klasowych na zebranie dotyczące spraw bieżących i choinki szkolnej dnia 10 stycznia ( tj. czwartek) godz.15.00. Prosimy o przybycie.

Drodzy Rodzice

Serdecznie zachęcamy Państwa do dokonywania wpłat na Radę Rodziców szkoły za rok szkolny 2018/2019.

Składkę można wpłacać:

  1. Na konto bankowe: Nr konta:  988200 1021 3003 2100 0337 0001

Odbiorca: Rada Rodziców Szkoły Podstawowej im. Synów Pułku w Siennicy Różanej

Potwierdzenie wpłaty powinno zawierać: imię i nazwisko ucznia, klasę i rok szkolny, za który jest dokonywana wpłata.

  1. U przedstawiciela Rady Rodziców.

Dyżury Rady Rodziców w szkole: Od godz.: 7.45 do 9.50.

10.01.2019                15.01.2019              17.01.2019                     22.01.2019

26.02.2019                                                                                                                                                                           

14.03.2019                28.03.2019

08.04.2019

16.05.2019                28.05.2019

10.06.2019

Składka na pierwsze dziecko wynosi: 30,00 zł, na każde kolejne uczące się w Szkole Podstawowej im. Synów Pułku: 20,00 zł

UWAGA RODZICE

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Siennicy Różanej serdecznie zaprasza wszystkich rodziców na zebranie dnia 21.11.2018 (tj. środa) o godz. 15.30.

Uprzejmie informujemy, że na stronie http://www.kowr.gov.pl/ankieta/4 została zamieszczona ankieta oceniająca realizację działań promocyjnych “Program dla szkół” w roku szkolnym 2017/2018. Zwracamy się z prośbą do rodziców uczniów klas I – V Szkoły Podstawowej o uzupełnienie ankiety.

UWAGA

 Dzień 02.11.2018 r. (tj. piątek) jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych w Szkole Podstawowej w Siennicy Różanej.

OGŁOSZENIE
Rada Rodziców wraz z Panem Fotografem informuje, że dnia 13 listopada 2018r. ( tj. wtorek ) odbędą się zdjęcia grupowe i indywidualne dla uczniów uczęszczających do Punktu Przedszkolnego, Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Publicznego w Siennicy Różanej.

Drodzy Rodzice

Serdecznie zachęcamy Państwa do dokonywania wpłat na Radę Rodziców szkoły za rok szkolny 2018/2019.

Składkę można wpłacać:

  1. Na konto bankowe:

Nr konta:  988200 1021 3003 2100 0337 0001

Odbiorca: Rada Rodziców Szkoły Podstawowej im. Synów Pułku w Siennicy Różanej

Potwierdzenie wpłaty powinno zawierać: imię i nazwisko ucznia, klasę i rok szkolny, za który jest dokonywana wpłata.

  1. U przedstawiciela Rady Rodziców.

Dyżury Rady Rodziców w szkole: Od godz.: 7.45 do 9.50.

25.10.2018

08.11.2018
15.11.2018
27.11.2018

06.12.2018
13.12.2018

Składka na pierwsze dziecko wynosi: 30,00 zł
na każde kolejne uczące się w Szkole Podstawowej im. Synów Pułku: 20,00 zł

 

Ogłoszenie
Rada Rodziców Szkoły Podstawowej w Siennicy Różanej, informuje że dnia 17 października (środa) o godz.15.30 odbędzie się zebranie trójek klasowych dotyczące spraw organizacyjnych. Prosimy o przybycie.

Zmiana porannych kursów  autobusów szkolnych.

7.15 Wierzchowiny –  7.30 Kozieniec  – Szkoła Podstawowa

7.15 Zagroda – 7.17 Żdżanne – 7.20 Zagroda –  7.25 Siennica Różana –  Szkoła Podstawowa

7.35 Rudka – 7.40 Siennica Król. Duża – Szkoła Podstawowa

7.00 – Boruń –  7.25 Maciejów – 7.30 Wola Siennicka – Szkoła Podstawowa

7.40 Siennica Królewska Mała –  Szkoła Podstawowa

Uwaga. Godziny przyjazdu autobusów są orientacyjne i mogą zawierać minutowe różnice między przyjazdem i odjazdem z przyczyn niezależnych od przewoźnika i szkoły.

UBEZPIECZENIE

Rada Rodziców uprzejmie informuje, że w roku szkolnym 2018/2019 składka na ubezpieczenie NNW uczniów wynosi 38 zł za 1 ucznia, polisa zawierana jest z firmą COMPENSA. Polisa ubezpieczeniowa obowiązywać będzie od dnia 1 września 2018 r.
W związku z wejściem  Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych każdy rodzic (opiekun prawny) zobowiązany jest do podpisania oświadczenia w celu ubezpieczenia dziecka. Składki należy wpłacać osobiście do wychowawców wraz z oświadczeniami, bądź osobiście  do przedstawiciela Rady Rodziców w terminie 13,20,27.09.2018 r. w godz. 7.45-9.00
Szczegółowy zakres ubezpieczenia dostępny jest na stronie internetowej szkoły, w sekretariacie i u przedstawiciela RR.
Szczegółowy Zakres Ubezpieczenia | Ogólny Warunki Ubezpieczenia

UWAGA RODZICE

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Siennicy Różanej serdecznie zaprasza wszystkich rodziców na zebranie informacyjno – organizacyjne , które odbędzie się dnia 12.09.2018 (tj. środa) o godz. 15.30.

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019 odbędzie się 3 września (poniedziałek):

godz. 8.00 – Msza św. w kościele

godz. 9.00 – rozpoczęcie w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej

Kursy autobusu szkolnego dnia 03.09.2018

Rano:
7.00 – Wierzchowiny
7.30 – Rudka
7.40 – Baraki
7.30 – Żdżanne
7.30 – Boruń i Maciejów
7.45 – Siennica Królewska Mała

Uczniowie klas I – VIII i III Gimnazjum wysiadają na parkingu przy kościele, dzieci z Punktu Przedszkolnego przywożone są pod szkołę.

Odjazdy:
Uczniowie klas I – VIII i III Gimnazjum – godz. 10.30
Punkt Przedszkolny – godz. 13.00

Informacja dla rodziców dzieci biorących udział w rekrutacji uzupełniającej

Listy dzieci przyjętych do Punktu Przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Synów Pułku w Siennicy Różanej dostępne są w sekretariacie szkoły.

Informacja

dla rodziców / opiekunów składających wnioski o przyjęcie dziecka do Punktu Przedszkolnego oraz Pierwszej Klasy Szkoły Podstawowej im. Synów Pułku w Siennicy Różanej w rekrutacji uzupełniającej na rok szkolny 2018/2019

Informujemy, że wszystkie wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie, tym samym wszystkie dzieci przeszły pierwszy etap rekrutacji uzupełniającej. Zgodnie z harmonogramem zasad rekrutacji w dniu 27 sierpnia 2018 roku zostanie przedstawiona lista przyjętych.

Uroczyste zakończenie roku  szkolnego 2017/2018 w Szkole Podstawowej im. Synów Pułku w Siennicy Różanej dla klas I- VII i klas gimnazjalnych odbędzie się dnia 22.06.2018 r.

  • godz. 8.00  Msza Święta w Kościele NMP w Siennicy Różanej
  • godz. 9.15  Sala Gimnastyczna

 Punkt Przedszkolny

  • 27.06.2018 r. godz. 10.00  Sala Gimnastyczna

UWAGA

Dyrekcja Szkoły Podstawowej  informuje, że w porozumieniu z Radą Rodziców dzień 01.06.2018r. (tj. piątek) jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych.

 

Uwaga

Rada Rodziców Szkoły Podstawowej im. Synów Pułku w Siennicy Różanej, zaprasza przedstawicieli trójek klasowych na zebranie dnia 24.05.2018 r. o godzinie 15:30. Zebranie dotyczy spraw bieżących, ubezpieczenia na rok szkolny 2018/2019, dnia dziecka.

UWAGA

Dyrekcja szkoły informuje, że w porozumieniu z Radą Rodziców dzień 30.04., 02.05. i 04.05.2018 r. są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych. Szkoła w tych dniach prowadzi zajęcia opiekuńcze. Chęć uczestnictwa dziecka w zajęciach proszę zgłaszać do wychowawców klas do dnia 25.04.2018 r. W tych dniach szkoła nie zapewnia dowożenia.

UWAGA RODZICE

Wyniki rekrutacji do Punktu Przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Synów Pułku w Siennicy Różanej na rok szkolny 2018/2019

Czytaj więcej…

 

UWAGA RODZICE

Od dnia 14.03.2018 rusza rekrutacja do I klasy Szkoły Podstawowej im. Synów Pułku w Siennicy Różanej i potrwa do 28.03.2018.

Szczegółowe informacje zawarte są w regulaminie rekrutacji dostępnym na stronie internetowej szkoły i w sekretariacie.

UWAGA RODZICE

Od dnia 14.03.2018 rusza rekrutacja do Punktu Przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Synów Pułku w Siennicy Różanej i potrwa do 28.03.2018.
W postępowaniu rekrutacyjnym biorą udział dzieci 3, 4, 5, 6-letnie (urodzone w latach 2015-2012)  i zamieszkałe na terenie gminy  Siennica Różana.
Szczegółowe informacje zawarte są w zasadach rekrutacji dostępnej na stronie internetowej szkoły i w sekretariacie.

OGŁOSZENIE

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Siennicy Różanej serdecznie zaprasza wszystkich rodziców na zebranie z wychowawcami w klasach w dniu 28.02.2018 r. (tj. środa) o godz. 15.30.

Informacja o zimowisku dofinansowanym dla dzieci rolników

Stowarzyszenie Dom Europy otrzymało dotację na organizację zimowiska dla dzieci rolników. W związku z czym może zaoferować dzieciom rodziców ubezpieczonych w KRUS 10 dniowe ferie w atrakcyjnej cenie tylko 700 zł.

Plakat

Drodzy Rodzice

Serdecznie zachęcamy Państwa do dokonywania wpłat na Radę Rodziców szkoły za rok szkolny 2017/2018.

Zasady wpłacania składek na Radę Rodziców za rok szkolny 2017/2018

UWAGA RODZICE

Uprzejmie informujemy, że przerwa świąteczna rozpoczyna się od dnia 25.12.2017 r. i potrwa do dnia 01.01.2018 r.

Dnia 12 grudnia 2017 r. o godzinie 15.00 odbędzie się zebranie Rady Rodziców poszczególnych klas. Sala 14a

Dyrekcja Szkoły Podstawowej w Siennicy Różanej serdecznie zaprasza na zebranie rodziców w dniu 12.12.2017 r. o godz. 15.30 podczas którego odbędą się warsztaty „Bezpieczeństwo w sieci – zagrożenia związane z cyberprzemocą”.
15.30 – Sala Gimnastyczna – Warsztaty „Bezpieczeństwo w sieci – zagrożenia związane z cyberprzemocą”  – prowadzi Pan Turski Robert.
16.30 – Spotkanie z wychowawcami klas.

Dyrekcja szkoły informuje, że w porozumieniu z Radą Rodziców dzień 2 i 3 listopada 2017 roku jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych. Szkoła w tych dniach prowadzi zajęcia opiekuńcze. Prosimy rodziców wszystkich chętnych uczniów do udziału w tych zajęciach o złożenie deklaracji uczestnictwa w terminie do dnia 27.10.2017 r. (piątek)

One są wśród nas – dziecko z autyzmem i ZESPOŁEM ASPERGERA w szkole

Mózg dzieci z autyzmem i Zespołem Aspergera nie jest w stanie rozpoznać i zrozumieć wszystkich docierających do niego informacji: tego, co słyszą uszy, widzą oczy, dotyka skóra. Co więcej, jego oczy widzą zbyt dużo rzeczy naraz, jego uszy słyszą zbyt wiele jednocześnie, a jego skóra odczuwa dotyk zbyt mocno, co może sprawiać ból i budzić strach.

Prosimy Państwa o zapoznanie  się z wnioskami rodziców przedstawionymi podczas zebrania z wychowawcami w dniu 12.09.2017 r. i zgłaszanie własnych propozycji działań prowadzonych w szkole. Uwagi prosimy przesyłać na adres mailowy  wnioski@zswsiennicy.pl  do dnia 26.09.2017 r.

Zasady wpłacania składek na Radę Rodziców za rok szkolny 2017/2018.

UBEZPIECZENIE
Rada Rodziców uprzejmie informuje, że w roku szkolnym 2017/2018 składka na ubezpieczenie NNW uczniów wynosi 38 zł. za 1 ucznia, polisa zawierana jest z firmą Compensa.
Składkę należy wpłacać do przedstawicieli Rady Rodziców w terminach:
– 18, 21, 25 i 27 września w godzinach 7.45 – 9.00
Polisa ubezpieczeniowa obowiązywać będzie od 1 września 2017

Dyrektor Zespołu Szkół w Siennicy Różanej serdecznie zaprasza rodziców na zebranie z wychowawcami, które odbędzie się dnia 23.05.2017 (tj. wtorek) o godz. 15.30.

Uprzejmie informujemy, że w dniu 02.05.2017 (tj. wtorek) administracja szkoły będzie nieczynna. Za utrudnienia przepraszamy.

Dyrektor Zespołu Szkół w Siennicy Różanej serdecznie zaprasza rodziców na zebranie z wychowawcami, które odbędzie się dnia 16.02.2017 (tj. czwartek) o godz. 15.30.

Dnia 08.02.2017r.(tj. środa) o godz. 15.00 odbędzie się zebranie z rodzicami dzieci z Punktu Przedszkolnego. Serdecznie zapraszamy.

Dyrekcja Zespołu Szkół w Siennicy Różanej uprzejmie informuje, że w związku z trudnymi warunkami atmosferycznymi i zawieszeniem kursów autobusów przez PKS Chełm w godzinach porannych, tematy i zagadnienia przewidziane do realizacji na dzień 08.12.2016r.  zostaną zrealizowane ponownie dla wszystkich uczniów.

Zebranie z Rodzicami dn. 24.11.2016r o godz. 15:30.

2018/2019

Wrzesień
Uroczyste Rozpoczęcie Roku Szkolnego
Tydzień samorządności - wybory do Rady SU i opiekuna SU.
Apel SU - prezentacja nowej Rady.
Dzień Chłopaka.
XIII Lubelski Festiwal Nauki
Wyjazd uczniów klas IV-VI do Muzeum Wsi Lubelskiej.
Wyjazd do kina
Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia
Październik
Dzień Edukacji Narodowej, ślubowanie.
Opieka nad grobami zmarłych nauczycieli i żołnierzy.
"Październik miesiącem bibliotek szkolnych"
Wyjazd do Muzeum Regionalnego w Krasnymstawie
Wyjazd do Muzeum Regionalnego w Krasnymstawie.
Wyjazd do teatru uczniów klas 1-6.
Halloween - dekorowanie klasy, konkurs wiedzy o Halloween (dyskoteka).
Akcja głośnego czytania najmłodszym uczniom - w wersji po polsku i angielsku.
Dzień Papieski.
Szkolny Konkurs Czytelniczy "ABC wiedzy o książce i bibliotece".
Europejskie Dni Liczenia Ptaków.
Szkolny Konkurs "Mistrz mnożenia".
Wyjazd na kajaki.
Wyjazd do Państwowego Muzeum na Majdanku
Wyjazd na spektakl teatralny.
Konkurs literacki "Legendy mojej miejscowości" (kl. IV - VI).
Listopad
Narodowe Święto Niepodległości
Szkolne andrzejki
Pokazy chemiczne - UMCS w Lublinie
Wyjazd do Sądu Rejonowego w Krasnymstawie
Europejski Dzień Języków Obcych
Konkurs mitologiczny klas V
Konkurs wiedzy o Wielkiej Brytani
Dzień Misia
Turniej piłki siatkowej dla klas IV - VI.
"Galeria Wielkich Polaków" - wystawa na korytarzu szkolnym.
Grudzień
Spotkanie z pracownikiem UG w Siennicy Różanej.
Wyjazd do kina.
Mikołajki.
Konkurs na międzynarodową kartkę świąteczną.
Międzynarodowy Dzień Wolontariatu.
Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka.
"Mikołajkowy ekspert" - konkurs ze znajomości książek o Mikołaju
Wieczór Mikołajkowy w szkole z książką i filmem.
Dzień projektów edukacyjnych związanych z Narodowym Programem Rozwoju Czytelnictwa.
Spotkanie opłatkowe, jasełka bożonarodzeniowe.
Rekolekcje adwentowe.
24.12.2018 r. - 01.01.2019 r., Zimowa Przerwa Świąteczna
Styczeń
Apel SU - podsumowanie I semestru.
Choinka noworoczna
Powiatowy Konkurs Wiedzy o Unii Europejskiej
Powiatowy Konkurs Matematyczny
Powiatowy konkurs Języka Angielskiego.
Konkurs plastyczny uczniów klas 4-6 "Moja choinka"
Turniej gier taktycznych.
"The Voice of Głowacki"
Kulig kl. VII
Olimpiada tenisa stołowego
Nocne spotkanie.
Luty
Poczta walentynkowa
11 – 24 lutego 2019 r. Ferie Zimowe woj. lubelskie
Rekolekcje wielkopostne.
Dzień bezpiecznego Internetu
Wyjazd do Muzeum Misyjnego w Lublinie kl. VIII
Turniej Piłki siatkowej dla klas VII - VIII + gimnazjum.
Marzec
Wędrujemy po mapie świata - konkurs.
Dzień Wiosny i Samorządności
Konkurs polsko - ukraiński "Lwiątko"
Dzień irlandzki - Dzień św. Patryka
Wyjazd do kina kl. IV.
Rozkręcamy się na wiedzę i umiejętności
"Jagiełło 2019" - konkurs Piosenki Międzynarodowej
Wycieczka do PWSZ w Chełmie
Dzień Kobiet
Wyjazd do teatru.
Turniej Wiedzy Pożarniczej.
Kwiecień
Światowy Dzień Zdrowia.
Dzień Książek i Praw Autorskich.
Wojewódzki Konkurs piosenki Anglojęzycznej. Kuźnia Talentów gimnazjalnych
Światowy Dzień Świadomości Autyzmu.
Maj
Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja.
II Powiatowy Turniej Chemiczny.
Warsztaty edukacyjne w BP w Chełmie
Pokazy z fizyki
Konkurs na najciekawszą scenkę teatralną pt. "Żyj zdrowo, aktywnie i bezpiecznie"
Szkolny konkurs ortograficzny.
Warsztaty edukacyjne w BP w Chełmie oraz udział w projektach edukacyjnych przez bibliotekę.
Wycieczka 3 dniowa klasy III i VIII.
Wycieczka 3 dniowa klasy VI
Wewnątrzszkolny Konkurs z j. niemieckiego.
Wycieczka do Warszawy kl. IV.
Turniej "Między nami sąsiadami" w Kraśniczynie.
Czerwiec
Dzień Sportu Szkolnego, Dzień Dziecka.
Wyjazd na kajaki
Rajd rowerowy
Wycieczka klasy VI i VII
Wycieczka uczniów klas II - III
Apel SU - podsumowanie roku szkolnego.
Uroczyste pożegnanie klasy III Gimnazjum i klasy VIII Szkoły Podstawowej.
21, Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2018/2019

Nasza szkoła dziś

Szkoła w liczbach
62
Wykwalifikowanych pracowników
338
Uczniów w naszej szkole
100
Zadowolonych rodziców
1
Szkoła w gminie Siennica Różana