Drodzy Rodzice

Serdecznie zachęcamy Państwa do dokonywania wpłat na Radę Rodziców szkoły za rok szkolny 2019/2020.

Czytaj więcej…

Drodzy Rodzice

Dyrektor Szkoły Podstawowej serdecznie zaprasza rodziców uczniów na zebranie które odbędzie się 31.01.2020 r. (tj. piątek) o godzinie 15:30. Zebranie rozpocznie się na sali gimnastycznej prezentacją wyników w nauce uczniów którą poprowadzi Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Synów Pułku w Siennicy Różanej Pani Katarzyna Czajka.

Ogłoszenie

Dnia 29.01.2020 (tj. środa) w Szkole Podstawowej im. Synów Pułku w Siennicy Różanej odbędzie się zabawa karnawałowa z podziałem na następujące grupy:

Grupa I Punkt Przedszkolny
Klasa 0
9:30 – 11:30 Bawialnia
Grupa II Klasy I – III 12:00 – 14:00 Bawialnia
Grupa III Klasy IV – VIII 16:00 – 19:00 Sala gimnastyczna

 

Zabawę Poprowadzi animatorka zabaw.

Drodzy Rodzice

Serdecznie zachęcamy Państwa do dokonywania wpłat na Radę Rodziców szkoły za rok szkolny 2019/2020.

Czytaj więcej…

Szanowni Państwo !

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Synów Pułku w Siennicy Różanej informuje, że zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 12 kwietnia 2019 roku  o  opiece zdrowotnej nad uczniami (Dz.U. z dnia 11 czerwca 2019 r.)  w szkole  realizowana jest opieka zdrowotna  i obejmuje profilaktyczną opiekę zdrowotną, promocję zdrowia oraz opiekę stomatologiczną.

* Profilaktyczna opieka zdrowotna jest sprawowana nad uczniami do ukończenia 19. roku życia, a w przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – do ukończenia szkoły ponadpodstawowej.

* Opieka stomatologiczna jest sprawowana nad uczniami do ukończenia 19. roku życia.

Opieka zdrowotna nad uczniami ma na celu:

1) ochronę zdrowia uczniów, w tym zdrowia jamy ustnej;

2) kształtowanie u uczniów postaw prozdrowotnych oraz odpowiedzialności za własne zdrowie.

Cele, o których mowa są realizowane przez:

1) działania na rzecz zachowania zdrowia oraz zapobiegania powstawaniu lub rozwojowi chorób, w tym chorób    zakaźnych;

2) wczesne wykrywanie problemów zdrowotnych i czynników ryzyka;

3) edukację zdrowotną i promocję zdrowia, w tym aktywności fizycznej i sportu oraz prawidłowego żywienia;

4) udzielanie pierwszej pomocy w rozumieniu art. 3 pkt 7 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2019 r. poz. 993).

Zaznacza się, że Rodzice mają prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec objęcia ucznia profilaktyczną opieką zdrowotną oraz opieką stomatologiczną nad uczniami, złożonego  w formie pisemnej do świadczeniodawcy realizującego opiekę.

 

Świadczeniodawcą w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej jest NZOZ w Siennicy Różanej, zaś opieki stomatologicznej  – Gabinet Stomatologiczny –  Adam Krajewski, Siennica Różana 268.

Nasza szkoła dziś

Szkoła w liczbach
36
Wykwalifikowanych pracowników
321
Uczniów w naszej szkole
100
Zadowolonych rodziców
1
Szkoła w gminie Siennica Różana