DRODZY RODZICE

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Siennicy Różanej uprzejmie informuje, że wszystkie  dzieci, których rodzice złożyli wnioski w rekrutacji uzupełniającej zostały przyjęte do punktu przedszkolnego i do kl. I w roku szkolnym 2019/2020.

DRODZY RODZICE

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Siennicy Różanej uprzejmie informuje, że wszystkie  złożone wnioski o przyjęcie dziecka do punktu przedszkolnego i do kl. I w roku szkolnym 2019/2020 zostały zakwalifikowane do dalszej części postępowania rekrutacyjnego.

Lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych zostanie ogłoszona dnia 08.08.2019r.

Ogłoszenie

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Siennicy Różanej serdecznie zaprasza wszystkich rodziców na zebranie w dniu 28.05.2019 r. (tj. wtorek) o godz. 15.30.

UWAGA!!!

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Siennicy Różanej informuje, że z dniem 27 kwietnia 2019 r. (tj. sobota) zostaje zawieszony strajk pracowników oświaty, w związku z powyższym z dniem 29 kwietnia 2019r. (tj. poniedziałek) zostają wznowione wszystkie zajęcia edukacyjne.

 

UWAGA
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Siennicy Różanej informuje, że w dniach 10 IV, 11 IV, 12 IV  2019 r. zostanie przeprowadzony EGZAMIN GIMNAZJALNY. AUTOBUSY BEZ ZMIAN
Jednocześnie informuję, że w dalszym ciągu w szkole (do odwołania) trwa STRAJK PRACOWNIKÓW OŚWIATY.

 

Rada Rodziców Szkoły Podstawowej w Siennicy Różanej informuje, że dnia 11.04.2019 r.(tj. czwartek) o godz.16.00 odbędzie się zebranie przedstawicieli trójek klasowych poszczególnych klas.
Zebranie dotyczy wyboru przedstawicieli  do pracy w Komisji Konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora.

UWAGA RODZICE

Od dnia 11.03.2019 rozpoczyna się rekrutacja do Punktu Przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Siennicy Różanej i potrwa do 22.03.2019.
Szczegółowe informacje zawarte są w zasadach rekrutacji

Czytaj więcej…

UWAGA RODZICE

Od dnia 11.03.2019 rozpoczyna się rekrutacja do I klasy Szkoły Podstawowej w Siennicy Różanej i potrwa do 22.03.2019.
Szczegółowe informacje zawarte są w zasadach rekrutacji

Czytaj więcej…

Zachęcamy do zapoznania się z informacji na temat bezpieczeństwa podczas ferii zimowych, które zostały zamieszczone na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej, w tym do zwrócenia uwagi na bazę wypoczynku www.wypoczynek.men.gov.pl

Czytaj więcej…

Prosimy o zapoznanie się  z treścią listu Głównego Inspektora Sanitarnego i Komendanta Głównego Policji. Dotyczy on przeciwdziałania zażywaniu substancji potocznie nazywanych „dopalaczami”.

Czytaj więcej…

Rada Rodziców informuje, że nie zapewnia paczek podczas Choinki Szkolnej dnia 26 stycznia 2019 r. Kwota przeznaczona na paczki, zostanie przekazana przez Radę Rodziców wychowawcom i przedstawicielom trójek poszczególnych klas. Przypominamy, że Rada Rodziców opłacana jest dobrowolnie, nie ingerujemy w to w jaki sposób będą wydatkowane pieniądze przeznaczone z dofinansowania (czy będą to paczki, poczęstunek, bądź dofinansowanie do wycieczki szkolnej, wyjazdu do kina itp.)

Rada Rodziców informuje, że nie zapewnia paczek podczas Choinki Szkolnej dnia 26 stycznia 2019 r. Kwota przeznaczona na paczki, zostanie przekazana przez Radę Rodziców wychowawcom i przedstawicielom trójek poszczególnych klas. Przypominamy, że Rada Rodziców opłacana jest dobrowolnie, nie ingerujemy w to w jaki sposób będą wydatkowane pieniądze przeznaczone z dofinansowania (czy będą to paczki, poczęstunek, bądź dofinansowanie do wycieczki szkolnej, wyjazdu do kina itp.)

UWAGA RODZICE

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Siennicy Różanej serdecznie zaprasza wszystkich rodziców na zebranie dnia 21.11.2018 (tj. środa) o godz. 15.30.

Uprzejmie informujemy, że na stronie http://www.kowr.gov.pl/ankieta/4 została zamieszczona ankieta oceniająca realizację działań promocyjnych “Program dla szkół” w roku szkolnym 2017/2018. Zwracamy się z prośbą do rodziców uczniów klas I – V Szkoły Podstawowej o uzupełnienie ankiety.

OGŁOSZENIE
Rada Rodziców wraz z Panem Fotografem informuje, że dnia 13 listopada 2018r. ( tj. wtorek ) odbędą się zdjęcia grupowe i indywidualne dla uczniów uczęszczających do Punktu Przedszkolnego, Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Publicznego w Siennicy Różanej.

Drodzy Rodzice

Serdecznie zachęcamy Państwa do dokonywania wpłat na Radę Rodziców szkoły za rok szkolny 2018/2019.

Składkę można wpłacać:

  1. Na konto bankowe:

Nr konta:  988200 1021 3003 2100 0337 0001

Odbiorca: Rada Rodziców Szkoły Podstawowej im. Synów Pułku w Siennicy Różanej

Potwierdzenie wpłaty powinno zawierać: imię i nazwisko ucznia, klasę i rok szkolny, za który jest dokonywana wpłata.

  1. U przedstawiciela Rady Rodziców.

Dyżury Rady Rodziców w szkole: Od godz.: 7.45 do 9.50.

25.10.2018

08.11.2018
15.11.2018
27.11.2018

06.12.2018
13.12.2018

Składka na pierwsze dziecko wynosi: 30,00 zł
na każde kolejne uczące się w Szkole Podstawowej im. Synów Pułku: 20,00 zł

 

Ogłoszenie
Rada Rodziców Szkoły Podstawowej w Siennicy Różanej, informuje że dnia 17 października (środa) o godz.15.30 odbędzie się zebranie trójek klasowych dotyczące spraw organizacyjnych. Prosimy o przybycie.

Zmiana porannych kursów  autobusów szkolnych.

7.15 Wierzchowiny –  7.30 Kozieniec  – Szkoła Podstawowa

7.15 Zagroda – 7.17 Żdżanne – 7.20 Zagroda –  7.25 Siennica Różana –  Szkoła Podstawowa

7.35 Rudka – 7.40 Siennica Król. Duża – Szkoła Podstawowa

7.00 – Boruń –  7.25 Maciejów – 7.30 Wola Siennicka – Szkoła Podstawowa

7.40 Siennica Królewska Mała –  Szkoła Podstawowa

Uwaga. Godziny przyjazdu autobusów są orientacyjne i mogą zawierać minutowe różnice między przyjazdem i odjazdem z przyczyn niezależnych od przewoźnika i szkoły.

UBEZPIECZENIE

Rada Rodziców uprzejmie informuje, że w roku szkolnym 2018/2019 składka na ubezpieczenie NNW uczniów wynosi 38 zł za 1 ucznia, polisa zawierana jest z firmą COMPENSA. Polisa ubezpieczeniowa obowiązywać będzie od dnia 1 września 2018 r.
W związku z wejściem  Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych każdy rodzic (opiekun prawny) zobowiązany jest do podpisania oświadczenia w celu ubezpieczenia dziecka. Składki należy wpłacać osobiście do wychowawców wraz z oświadczeniami, bądź osobiście  do przedstawiciela Rady Rodziców w terminie 13,20,27.09.2018 r. w godz. 7.45-9.00
Szczegółowy zakres ubezpieczenia dostępny jest na stronie internetowej szkoły, w sekretariacie i u przedstawiciela RR.
Szczegółowy Zakres Ubezpieczenia | Ogólny Warunki Ubezpieczenia

UWAGA RODZICE

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Siennicy Różanej serdecznie zaprasza wszystkich rodziców na zebranie informacyjno – organizacyjne , które odbędzie się dnia 12.09.2018 (tj. środa) o godz. 15.30.

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019 odbędzie się 3 września (poniedziałek):

godz. 8.00 – Msza św. w kościele

godz. 9.00 – rozpoczęcie w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej

Kursy autobusu szkolnego dnia 03.09.2018

Rano:
7.00 – Wierzchowiny
7.30 – Rudka
7.40 – Baraki
7.30 – Żdżanne
7.30 – Boruń i Maciejów
7.45 – Siennica Królewska Mała

Uczniowie klas I – VIII i III Gimnazjum wysiadają na parkingu przy kościele, dzieci z Punktu Przedszkolnego przywożone są pod szkołę.

Odjazdy:
Uczniowie klas I – VIII i III Gimnazjum – godz. 10.30
Punkt Przedszkolny – godz. 13.00

Informacja

 dla rodziców / opiekunów składających wnioski o przyjęcie dziecka do Punktu Przedszkolnego oraz Pierwszej Klasy Szkoły Podstawowej im. Synów Pułku w Siennicy Różanej w rekrutacji uzupełniającej na rok szkolny 2018/2019

Informujemy, że wszystkie wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie, tym samym wszystkie dzieci przeszły pierwszy etap rekrutacji uzupełniającej. Zgodnie z harmonogramem zasad rekrutacji w dniu 27 sierpnia 2018 roku zostanie przedstawiona lista przyjętych.

Uroczyste zakończenie roku  szkolnego 2017/2018 w Szkole Podstawowej im. Synów Pułku w Siennicy Różanej dla klas I- VII i klas gimnazjalnych odbędzie się dnia 22.06.2018 r.

  • godz. 8.00  Msza Święta w Kościele NMP w Siennicy Różanej
  • godz. 9.15  Sala Gimnastyczna

 Punkt Przedszkolny

  • 27.06.2018 r. godz. 10.00  Sala Gimnastyczna

UWAGA

Dyrekcja Szkoły Podstawowej  informuje, że w porozumieniu z Radą Rodziców dzień 01.06.2018r. (tj. piątek) jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych.

Uwaga

Rada Rodziców Szkoły Podstawowej im. Synów Pułku w Siennicy Różanej, zaprasza przedstawicieli trójek klasowych na zebranie dnia 24.05.2018 r. o godzinie 15:30. Zebranie dotyczy spraw bieżących, ubezpieczenia na rok szkolny 2018/2019, dnia dziecka.

UWAGA

Dyrekcja szkoły informuje, że w porozumieniu z Radą Rodziców dzień 30.04., 02.05. i 04.05.2018 r. są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych. Szkoła w tych dniach prowadzi zajęcia opiekuńcze. Chęć uczestnictwa dziecka w zajęciach proszę zgłaszać do wychowawców klas do dnia 25.04.2018 r. W tych dniach szkoła nie zapewnia dowożenia.

UWAGA RODZICE

 Od dnia 14.03.2018 rusza rekrutacja do I klasy Szkoły Podstawowej im. Synów Pułku w Siennicy Różanej i potrwa do 28.03.2018.

Szczegółowe informacje zawarte są w zasadach rekrutacji.

 

 

UWAGA RODZICE

Od dnia 14.03.2018 rusza rekrutacja do Punktu Przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Synów Pułku w Siennicy Różanej i potrwa do 28.03.2018.

W postępowaniu rekrutacyjnym biorą udział dzieci zamieszkałe na terenie gminy  Siennica Różana:
a) dzieci 3, 4, 5, 6-letnie (urodzone w latach 2012-2015),

Szczegółowe informacje zawarte są w zasadach rekrutacji.

OGŁOSZENIE

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Siennicy Różanej serdecznie zaprasza wszystkich rodziców na zebranie z wychowawcami w klasach w dniu 28.02.2018 r. (tj. środa) o godz. 15.30.

Informacja o zimowisku dofinansowanym dla dzieci rolników

Stowarzyszenie Dom Europy otrzymało dotację na organizację zimowiska dla dzieci rolników. W związku z czym może zaoferować dzieciom rodziców ubezpieczonych w KRUS 10 dniowe ferie w atrakcyjnej cenie tylko 700 zł.

Oferta dla rodziców – zimowisko 2018

Plakat

Drodzy Rodzice

Serdecznie zachęcamy Państwa do dokonywania wpłat na Radę Rodziców szkoły za rok szkolny 2017/2018.

Składkę można wpłacać:

  1. Na konto bankowe:

Nr konta:  988200 1021 3003 2100 0337 0001

Odbiorca: Rada Rodziców Szkoły Podstawowej im. Synów Pułku w Siennicy Różanej

Potwierdzenie wpłaty powinno zawierać: imię i nazwisko ucznia, klasę i rok szkolny, za który jest dokonywana wpłata.

  1. U przedstawiciela Rady Rodziców.

Dyżury Rady Rodziców w szkole: Od godz.: 7.45 do 9.50.

09.01.2018
11.01.2018
16.01.2018
18.01.2018

15.02.2018

01.03.2018
15.032018

12.04.2018
26.04.2018

10.05.2018
24.05.2018

07.06.2018
12.08.2018

Składka na pierwsze dziecko wynosi: 30,00 zł

 na każde kolejne uczące się w Szkole Podstawowej im. Synów Pułku: 20,00 zł

One są wśród nas – dziecko z autyzmem i ZESPOŁEM ASPERGERA w szkole

 Mózg dzieci z autyzmem i Zespołem Aspergera nie jest w stanie rozpoznać i zrozumieć wszystkich docierających do niego informacji: tego, co słyszą uszy, widzą oczy, dotyka skóra. Co więcej, jego oczy widzą zbyt dużo rzeczy naraz, jego uszy słyszą zbyt wiele jednocześnie, a jego skóra odczuwa dotyk zbyt mocno, co może sprawiać ból i budzić strach.

czytaj więcej….

UBEZPIECZENIE

Rada Rodziców uprzejmie informuje, że w roku szkolnym 2017/2018 składka na ubezpieczenie NNW uczniów wynosi 38 zł. za 1 ucznia, polisa zawierana jest z firmą Compensa.

Składkę należy wpłacać do przedstawicieli Rady Rodziców w terminach:

– 18, 21, 25 i 27 września w godzinach 7.45 – 9.00

 Polisa ubezpieczeniowa obowiązywać będzie od 1 września 2017

Mądra pochwała, twórcza krytyka. Czy umiesz zachęcić dziecko do nauki ?

Zasady wpłacania składek na Radę Rodziców za rok szkolny 2016/2017.