8309138 - office working place

Sekretariat

Szkoły Podstawowej im. Synów Pułku w Siennicy Różanej

Czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30
Tel./fax (82) 575-92-14
Sekretarza szkoły – Olga Franczak

Godziny przyjmowania skarg i wniosków w Szkole Podstawowej im. Synów Pułku w Siennicy Różanej
  • Dyrektor – w poniedziałki od godz. 8.00 do 13.00 i każdego dnia podczas obecności;
  • Zastępca – podczas nieobecności dyrektora
Skip to content