Matematyczna uczta

Uczniowie klasy VI b, którzy w bieżącym roku szkolnym biorą udział w innowacji z matematyki przygotowali swoje miniprojekty na sympozjum matematyków pod hasłem ,,Matematyczna uczta”. Wszyscy uczniowie musieli samodzielnie wyszukać  informacje na wybrany przez siebie temat, a następnie przygotować sposób ich  prezentacji z wykorzystaniem umiejętności TIK. Następnie na zajęciach prowadzonych online, każdy z uczniów mógł  zaprezentować efekty swojej pracy w aplikacji Quizlet  lub w postaci referatów:

Zofia Basińska przygotowała referat nt. ,,Kalendarz i czas”

Maja Kubina przygotowała quiz i referat nt. „Figury płaskie”
https://quizizz.com/admin/quiz/602e58066754fb001b8b8f83/figury-p%C5%82askie

Magdalena Górnik quiz: ,,Ułamki zwykłe”
https://quizizz.com/admin/quiz/602e4d6f83eb8a001b575fad/u%C5%82amki-zwyk%C5%82e

Kinga Morylowska referat i quiz: ,,Zaokrąglanie liczb”
https://quizizz.com/join/quiz/602e56d4c12ea4001c914420/start?studentShare=true
https://spspsiennica-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/kmorylowska_spspsiennica_onmicrosoft_com/EfsKSGGz8DxKlxv97B77AfMBmAMBfx0ZFtoW6sxJ4SLg7Q?e=Dsyl9s

Wanesa Andryszczuk referat nt. ,,Rodzaje kątów”

Martyna Stasiuk prezentację multimedialną  nt. ,,Prędkość, droga, czas”
Link

Maja Mielniczuk prezentację multimedialną nt: ,,Procenty”
https://sway.office.com/jgV6hFFptqE0Ybgu?ref=Link&loc=play

Adrian Kopciowski quiz: ,,Liczby ujemne”

Marcin Bielak referat nt. ,,Ułamki dziesiętne”

Kuba Zawadzki quiz: ,,Liczby rzymskie”
https://quizizz.com/admin/quiz/602527be3c072d001dfb6ee5/liczby-rzymskie

Zapraszamy do obejrzenia ich projektów.

 

Skip to content