News

Ogólnopolski Projekt Edukacyjno-Społeczny  “Każdy inny- wszyscy równi”

Nasza placówka w roku szkolnym 2023/2024 brała udział w II edycji Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjno-Społecznego “Każdy inny – wszyscy równi”. Głównymi celami projektu były: uwrażliwienie na obecność i potrzeby osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, rozwijanie empatii, likwidowanie uprzedzeń, przygotowanie do współuczestnictwa w życiu z osobami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, kształtowanie u młodych ludzi postaw otwartości, tolerancji i zrozumienia dla drugiego człowieka.

     W ramach projektu przeprowadzono szereg działań mających na celu promowanie równości, tolerancji oraz integracji w naszej społeczności przedszkolnej i szkolnej. Nasze działania obejmowały warsztaty, spotkania edukacyjne, kampanie informacyjne oraz akcje ogólnoszkolne, które pomogły uczniom zrozumieć i docenić różnorodność.

Skip to content