Nasi uczniowie z pierwszym prawem jazdy

Czwartoklasiści przystąpili do pierwszego ważnego egzaminu w swoim życiu – egzaminu na kartę rowerową. Najpierw musieli wykazać się znajomością zasad ruchu drogowego, obsługi roweru i zasad udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej. Wszyscy, którzy zdali część teoretyczną egzaminu, przystąpili do części praktycznej. Musieli się wykazać umiejętnością jazdy slalomem, po łuku, po ósemce, włączania się do ruchu oraz  stosowania się  do ustawionych znaków drogowych.

Gratulujemy świetnych wyników, życzymy szerokiej i bezpiecznej drogi podczas wakacyjnych rowerowych wycieczek. Pamiętajcie o wszystkich zasadach, które poznaliście – bezpieczeństwo przede wszystkim!

Skip to content