News

Międzyklasowy konkurs ortograficzno – interpunkcyjny

29 maja po raz pierwszy odbył się Międzyklasowy konkurs ortograficzno – interpunkcyjny. Został przygotowany dla uczniów klas siódmych. Mogli wziąć w nim udział wszyscy ci, którzy chcieli sprawdzić swoje umiejętności pisania ze słuchu. Prawie wszyscy uczniowie klas siódmych zachęceni wizją rywalizacji postanowili wziąć w nim udział. Mieli za zadanie zapisać ze słuchu tekst dyktanda o pasjonującym życiu kucharza Grzegorza i jego wyzwaniach kulinarnych. Tekst został naszpikowany różnymi pułapkami ortograficznymi i interpunkcyjnymi, aby utrudnić zadanie i dać możliwość użycia pełnego zakresu wiedzy o poprawnej pisowni.

Celem konkursu było propagowanie znajomości zasad ortograficznych i interpunkcyjnych, zachęcanie uczniów do doskonalenia umiejętności pisania ze słuchu, pogłębianie zainteresowań oraz stworzenie płaszczyzny pozytywnej i twórczej rywalizacji. Piszącym towarzyszyła atmosfera skupienia, ale nie zabrakło momentów zabawnych.

Dyktando najlepiej napisali Maja Suseł i Michał Krzywicki.

Wszystkim uczniom, którzy przystąpili do konkursu gratulujemy wyników!

Skip to content