News

Bezpieczni i świadomi – szóstoklasiści w programie „Edukacja z wojskiem”

W dniu 28 maja 2024 roku uczniowie klasy szóstej wzięli udział w programie edukacyjno-obronnym “Edukacja z wojskiem” przeprowadzonym przez żołnierzy Wojska Polskiego z 25. Zamojskiego Batalionu Lekkiej Piechoty w Zamościu.

Program ten został przygotowany i zrealizowany we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej i Ministerstwem Obrony Narodowej. Jego celem jest podniesienie świadomości dzieci w obszarze bezpieczeństwa i obronności oraz kształtowanie podstawowych nawyków i umiejętności z zakresu obrony i ochrony ludności oraz zachowania w sytuacjach kryzysowych.

Podczas trzygodzinnych zajęć uczniowie nauczyli się zasad alarmowania, sposobów szukania i wzywania pomocy, udzielania pierwszej pomocy oraz podstaw ewakuacji i schronienia. Żołnierze Wojska Polskiego w osobach: ppor. Jan Dudek, mł. chor. Łukasz Skrzypczak oraz szer. Konrad Magdziak przeprowadzili praktyczne ćwiczenia, które pozwoliły uczniom sprawdzić swoje umiejętności w rzeczywistych scenariuszach.

Program spotkał się z dużym zainteresowaniem i zaangażowaniem uczniów. Dzieci aktywnie uczestniczyły w zajęciach, zadając pytania i biorąc udział w ćwiczeniach praktycznych. Udział w programie “Edukacja z wojskiem” był dla nich cennym doświadczeniem, które zwiększyło ich świadomość i umiejętności w zakresie bezpieczeństwa i obronności.

Skip to content