Uniwersytet Dzieci w Klasie

W bieżącym roku szkolnym uczniowie z klasy 7a na zajęciach z wychowawcą realizowali ogólnopolski projekt Uniwersytetu Dzieci w KlasieJa w świecie emocji” Głównym celem projektu było wspieranie uczniów w rozwoju kompetencji społecznych i emocjonalnych.

Program pracy z uczniami został podzielony na 7 modułów tematycznych, które skupiły się na różnych obszarach, m.in. oswajaniu emocji, dbaniu o swoje granice, poznawaniu swoich mocnych stron czy budowaniu relacji z innymi. Podczas lekcji uczniowie pracowali w zespołach oraz indywidualnie, dyskutowali, analizowali przypadki, wnioskowali. Realizacja programu pomogła uczniom m.in. lepiej poznać samych siebie i budować zdrową samoocenę.

Skip to content