News

Dzień Kolorowej Skarpetki, czyli Światowy Dzień Osób z Zespołem Downa

21 marca obchodziliśmy w naszej szkole nie tylko pierwszy dzień wiosny, ale i Światowy Dzień Zespołu Downa. Tego dnia, zwanego również Dniem Kolorowej Skarpetki, uczniowie założyli do szkoły dwie różne, niepasujące do siebie pary skarpetek. Na korytarzu pojawiła się gazetka nawiązująca do tego syndromu. Młodsze dzieci wykonywały prace plastyczne – kolorowe skarpetki, serce. W klasach IV-VII została przeprowadzona pogadanka z prezentacją podejmująca temat osób z Zespołem Downa oraz tolerancji i wrażliwości na potrzeby tych osób.

Warto wiedzieć, że Światowy Dzień Zespołu Downa jest świętem ustanowionym w 2005 r. z inicjatywy Stowarzyszenia Down Syndrome International w celu budowania świadomości na temat tego, czym jest ZD. Zespół Downa mają osoby obdarzone dodatkowym chromosomem. To on modyfikuje rozwój i kształtuje cechy wyróżniające daną osobę spośród innych ludzi. Data obchodów  Trisomii  21  jest  symboliczna.  Przypada na  21  dzień  3  miesiąca  w roku,  ponieważ to właśnie trzeci, dodatkowy  chromosom  w 21 parze składających się z łańcuchów DNA chromosomów w ludzkich komórkach, powoduje występowanie tej wady genetycznej.

Skip to content