Stworzenie Świata…

Treści  biblijne opisujące stworzenie świata według Księgi Rodzaju stały się pretekstem do zadania projektowego. Uczniowie zostali podzieleni na grupy, aby wspólnie opracować pomysł plakatu przedstawiającego różne etapy stworzenia świata. Każda grupa otrzymała do zilustrowania określony fragment biblijny. Ważnym szczegółem projektu był materiał, który stanowił bazę pracy – jeden długi pas papieru, który został podzielony na siedem części. Dzięki temu wszyscy uczniowie tworzyli swoje części plakatu, będąc obok siebie.

P – jak planowanie

R – jak rozmowa

O – jak  organizacja

J –  jak język

E – jak ekspresja

K – jak kreatywność

T – jak tworzenie

Podczas pracy uczniowie mieli za zadanie nie tylko przedstawić wydarzenia biblijne wizualnie, ale także wykorzystać kreatywność w interpretowaniu tekstu i przekładaniu go na obrazy. Mogli używać kolorów, symboli i innych środków wyrazu plastycznego, aby podkreślić główne idee każdego etapu stworzenia świata.

Lekcja zakończyła się krótką refleksją nad znaczeniem tego, jak sztuka i kreatywność mogą pomóc w lepszym zrozumieniu treści tekstów oraz rozwijaniu umiejętności językowych poprzez ich praktyczne wykorzystanie. Uczniowie mieli okazję do podzielenia się swoimi spostrzeżeniami na temat stworzenia plakatu i doświadczeń związanych z przebiegiem lekcji. „A to było dobre”!

Skip to content