News

Skuteczna nauka słówek z programem Insta.Ling

W bieżącym roku szkolnym uczniowie klas 6-8 biorą udział w XXI edycji programu Insta.Ling dla Szkół. Insta.Ling to strona WWW do skutecznej nauki słówek. Obecnie InstaLing wspiera naukę języka angielskiego, niemieckiego, hiszpańskiego i ortografii polskiej. Program daje nauczycielowi, uczniom i rodzicom bezpłatny dostęp do InstaLing w ramach programu szkolnego. Dodatkowo nauczyciele dostają bieżące wsparcie we wdrożeniu i używaniu systemu od zespołu InstaLing. Dzięki uczestnictwu w tym programie nasi uczniowie systematycznie przyswajają słownictwo wprowadzane na lekcjach języka angielskiego. Jest to pomocne narzędzie w ocenianiu postępów uczniów. Szczegóły programu znajdują się pod linkiem: https://instaling.pl/

Skip to content