Językowe labirynty

Słówko tygodnia to projekt, który od października realizujemy w naszej szkole. Jest on odpowiedzią na coraz częściej pojawiające się trudności związane z rozumieniem wypowiedzi czytanych i pisanych. Na tablicy na korytarzu szkolnym co tydzień umieszczamy nowe „trudne” słowo wraz  z wyjaśnieniem znaczenia i przykładami użycia.  Zachęcamy naszych uczniów do wykorzystywania tych słówek w wypowiedziach  ustnych  i pisemnych na lekcjach, a także w rozmowach między sobą podczas przerw. Pamiętajmy, osoby o bogatym zasobie słownictwa potrafią precyzyjnie wyrazić swoje myśli, co sprawia, że ich komunikacja jest nie tylko klarowna, ale także wyrafinowana i pełna subtelności.

Skip to content