News

Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka z UNICEF 2023

Na 20 listopada przypada rocznica uchwalenia Konwencji o prawach dziecka. Najważniejszym dokumentem dotyczącym praw dziecka jest Konwencja o prawach dziecka uchwalona w 1989 roku przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych i ratyfikowana przez Polskę w 1991 roku. Natomiast w 2014 r. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej podjął uchwałę o ustanowieniu Ogólnopolskiego Dnia Praw Dziecka.

Każdemu z dzieci, niezależnie od koloru skóry, wyznania czy pochodzenia, przysługują prawa tak jak każdemu dorosłemu przysługują prawa człowieka. Praw tych nikt nie może dziecka pozbawić. Nie kolidują one z prawami dorosłych, lecz się uzupełniają.

Celem Dnia Praw Dziecka jest uświadamianie najmłodszym, że mają swoje prawa i powinni wiedzieć jak z nich korzystać, a dorosłym przypominanie, że nie tylko mają te prawa zawsze respektować, ale powinni także stać na ich straży i podejmować działania wzmacniające ich ochronę. Święto to ma zachęcać do propagowania praw dzieci i edukacji na ten temat.

W naszej szkole nie zapominamy o rocznicy uchwalenia konwencji o prawach dziecka. Obchody tego jakże ważnego święta trwały  cały ostatni tydzień listopada i polegały na różnych działaniach. W obchodach Dnia Praw Dziecka uczestniczyli uczniowie z klas I – VIII. W klasach najmłodszych zostały przeprowadzone zajęcia z wykorzystaniem scenariusza lekcji oraz materiałów ze strony UNICEF. Dzieci oglądały filmik, malowały, tworzyły własne prace.

W klasach IV – VIII przeprowadzone zostały lekcje wychowawcze z wykorzystaniem scenariusza oraz materiałów od koordynatora.

Wszyscy pamiętali o niebieskim kolorze, który jest znakiem rozpoznawczym tego święta. Samorząd uczniowski przygotował gazetkę na temat praw dziecka. Na tablicach informacyjnych zostały wywieszone materiały przypominające poszczególne prawa i propagujące święto.

Uczniowie klas starszych nagrali filmik w formie wywiadu dotyczący znajomości praw dziecka. Możliwość wypowiedzi miał każdy chętny uczeń. Do stworzenia filmiku wykorzystana została kamera, mikrofon i statyw zakupione w ramach projektu Laboratorium Przyszłości.

Janusz Korczak powiedział kiedyś „nie ma dzieci są ludzie”. I to jest prawda. „Dziecko to także człowiek tylko, że jeszcze mały…”. Przecież każdy dorosły kiedyś również był dzieckiem. Tak więc, podobnie jak każdy dorosły, dziecko jest właścicielem pewnych praw i wolności. Należy również pamiętać, że oprócz praw dzieci mają także obowiązki.

 

Skip to content