Warsztaty profilaktyczne

Dnia 20 i 21 listopada odbyły się warsztaty profilaktyczne dla uczniów klas I-VIII  naszej szkoły, rodziców oraz nauczycieli.  Tematem zajęć było „Uzależnienie od nowych mediów – Internet, gry komputerowe, telefon komórkowy”.

      Zorganizowano je w ramach realizacji „Szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego”. Prowadzącą była pani Dorota Monkiewicz z Polskiego Centrum Profilaktyki w Krakowie. Celem spotkania było podniesienie poziomu wiedzy dotyczącej zagrożeń związanych z uzależnieniami behawioralnymi oraz wzbudzenie refleksji na temat skutków i długofalowych konsekwencji podejmowania zachowań ryzykownych.

Uczniowie chętnie dzielili się z prowadzącą swoją wiedzą, intensywnie pracowali w trakcie zajęć.

W czasie spotkania z rodzicami oraz nauczycielami została zwrócona uwaga na to, co powinno nas niepokoić w zachowaniu dziecka, jak reagować i stawiać granice oraz gdzie szukać pomocy w przypadku, gdy zauważymy narastający problem z korzystaniem z Internetu, gier komputerowych czy telefonu.

      Spotkanie było możliwe dzięki współpracy szkoły z GKRPA.

Zdjęcia zostały wykonane aparatem zakupionym w ramach rządowego programu Laboratoria Przyszłości.

Skip to content