News

Rozwijamy kreatywność i pasje matematyczne w Laboratorium przyszłości

W dzisiejszych czasach interaktywne narzędzia dydaktyczne oraz technologie informacyjno-komunikacyjne są niezbędnym elementem w pracy nauczyciela, gdyż dzięki nim nauka jest przyjemnością i świetną zabawą dla uczniów. Uczniowie klasy 5 a podczas lekcji matematyki często korzystają ze sprzętu zakupionego w ramach programu ”Laboratoria Przyszłości”. Dzięki niemu, mogą doskonalić swoje umiejętności matematyczne oraz poszerzać wiedzę i sprawność rachunkową. Wykonują ćwiczenia interaktywne, korzystając ze znanych stron internetowych np. szaloneliczby.pl, matzoo oraz aplikacji: Wordwall i LearningApps.org. Chętnie też grają w gry matematyczne polecane przez wydawnictwa np. Matlandia.

Dzięki wykorzystaniu i atrakcyjności zakupionych pomocy uczniowie chętniej uczestniczą w zajęciach, rozwijają swoją kreatywność i pasje matematyczne, jak również doskonalą umiejętność posługiwania się TIK.

Skip to content