News

,,Najważniejszy dzień dla Pierwszaków jest ……”

Dnia 25 października 2023 r. w naszej szkole odbyła się tradycyjna uroczystość przyjęcia pierwszoklasistów w poczet uczniów szkoły. Uroczystość uświetnili swoją obecnością  zaproszeni goście: Pan Leszek Proskura – Wójt Gminy Siennica Różana i przedstawicie Rady Rodziców oraz Pani Katarzyna Czajka – Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Synów Pułku w Siennicy Różanej.

Uczniowie klas pierwszych przez wiele dni solidnie, z pełnym zaangażowaniem przygotowywali się do tego szczególnego dnia, a dzisiaj odświętnie ubrani i uśmiechnięci stanęli przed szkolną społecznością.

W pierwszej części uroczystości zaprezentowali swoje umiejętności wokalne, recytatorskie i taneczne w okolicznościowym programie artystycznym przygotowanym pod opieką wychowawców Pani Renaty Tywoniuk i Pani Jolanty Łukasik oraz Pani Małgorzaty Pikuzińskiej – Rymar (nauczyciela współorganizującego proces kształcenia).

Pięknie zaśpiewane piosenki połączone z układami tanecznymi, wzorcowo wyrecytowane wiersze w wykonaniu naszych małych artystów zostały nagrodzone gromkimi brawami. Wszyscy zgromadzeni zgodnie stwierdzili, że dzieci z klas pierwszych zasługują na przyjęcie do grona Braci uczniowskiej naszej szkoły.

W dalszej części tej niezwykłej uroczystości po odśpiewaniu hymnu państwowego uczniowie złożyli uroczyste ślubowanie na sztandar szkoły, a Pani Dyrektor dokonała aktu pasowania, dotykając ramienia każdego ucznia dużym, czerwonym ołówkiem. Tym symbolicznym gestem każdego pierwszoklasistę przyjęto do grona uczniów Szkoły Podstawowej im. Synów Pułku w Siennicy Różanej. 

Na pamiątkę uczniowie otrzymali dyplomy i piękne książki ufundowane przez Rodziców kl. I a i kl. I b.

Po zakończeniu uroczystości i pamiątkowych zdjęciach dzieci udały się do swoich klas na słodki poczęstunek przygotowany przez rodziców. Ten dzień na długo pozostanie w pamięci uczniów klas pierwszych.

Życzymy naszym Pierwszoklasistom, aby czas spędzony w naszej szkole służył rozwijaniu Waszych zdolności i odkrywaniu własnych talentów, aby nauka sprawiała Wam przyjemność. Mamy nadzieję, że będziecie tu przychodzić z ochotą i radością.  Życzymy Wam powodzenia i wielu sukcesów w nauce. Szanownym Rodzicom dziękujemy za pomoc w organizacji tej wspaniałej uroczystości i życzymy,  by dzieci  jak najczęściej dostarczały im powodów do dumy, satysfakcji i radości.

Skip to content