Tabliczka mnożenia interaktywnie.

Dzięki wykorzystaniu monitora interaktywnego zakupionego w ramach realizacji działań programu „Laboratorium Przyszłości” uczniowie klasy 4a mieli możliwość utrwalić znajomość tabliczki mnożenia w niecodzienny sposób. Z wykorzystaniem w/wy monitora oraz aplikacji edukacyjnej znajdującej się na platformie Matlandia klasa 4a przystąpiła do turnieju matematycznego w czasie którego rywalizowali ze sobą, kto w jak najkrótszym czasie obliczy wyświetlające się na ekranie przykłady. Taka forma utrwalania tabliczki mnożenia wzbudziła wśród uczniów wiele emocji i zmotywowała ich do jeszcze większego wysiłku w proces doskonalenia rachunku pamięciowego.

Skip to content