Próbny alarm pożarowy

19 września 2023 r. w naszej szkole przy współpracy Państwowej Straży Pożarnej w Krasnymstawie oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Siennicy Różanej przeprowadzony został próbny alarm pożarowy połączony z ewakuacją.

Dokładnie o godz. 10.00 nauczyciele, uczniowie, pracownicy usłyszeli sygnał alarmu ewakuacyjnego. Wszyscy, którzy przebywali w budynku szkoły musieli niezwłocznie opuścić pomieszczenia i udać się w sposób zorganizowany na wyznaczone miejsce zbiórki. Po przeprowadzeniu kontroli budynku informacja o stanie ewakuacji została przekazana dyrektorowi szkoły Pani Katarzynie Czajce, która odwołała alarm i uczniowie mogli powrócić do klas.

Celem tych ćwiczeń było zapoznanie uczniów i pracowników szkoły z praktycznym zastosowaniem procedur dotyczących zachowania się w sytuacji zagrożenia. Warto podkreślić, że taki próbny alarm to bardzo ważne zadanie, które przygotowuje społeczność szkolną do odpowiedniego postępowania podczas prawdziwej ewakuacji na wypadek pożaru lub innego zagrożenia dla życia i zdrowia.

Strażacy z PSP w Krasnymstawie pokazali również naszym przedszkolakom     z grup Motylki i Bystrzaki wóz strażacki. Największą frajdę dzieciom sprawił sygnał dźwiękowy włączony na prośbę przedszkolaków.

Zdjęcia zostały wykonane aparatem zakupionym w ramach rządowego programu Laboratoria Przyszłości.

Skip to content