Uniwersytet Dzieci w Klasie

W bieżącym roku szkolnym uczniowie z klasy 6a na zajęciach z wychowawcą realizowali ogólnopolski projekt Uniwersytetu Dzieci w KlasieJa w społeczeństwie. Jak zrozumieć świat?” Głównym celem projektu było wspieranie uczniów w rozwijaniu kompetencji obywatelskich i społecznych. Podczas zajęć uczniowie analizowali takie wartości jak: odpowiedzialność, tolerancja czy wsparcie innych. Dzięki projektowi rozwijali wrażliwość na potrzeby wspólnoty lokalnej oraz poznawali powszechnie przyjęte zasady w społeczeństwie. Rozmawiali m.in. o kontekstach współczesnych migracji, czy demonstracji. Budowali postawę świadomego uczestnictwa i twórczego zaangażowania w życie społeczne.

Skip to content