Klub Szkół UNICEF

W bieżącym roku szkolnym uczniowie z klasy 6a na zajęciach z wychowawcą realizowali zadania w ramach działalności Klubu Szkół UNICEF. Każdy miesiąc był dedykowany innemu zagadnieniu. Część zadań zrealizowano na forum klasy, w inne włączono całą społeczność szkolną.

Omówiono następujące zagadnienia:

  • Akcja integracja! W czym jesteśmy do siebie podobni, czym się różnimy
  • Relacje z innymi a zdrowie psychiczne
  • Prawa dziecka
  • Rocznica UNICEF
  • PoczytajMY!
  • Nawyki – dobre i złe
  • Zmiany klimatyczne a bezpieczeństwo żywnościowe
  • Aktywny styl życia
  • Uchodźctwo i migracje
Skip to content