News

„Bezpieczne wakacje, bezpieczni w drodze” – spotkanie z policjantem

14 czerwca 2023 roku w naszej szkole odbyło się spotkanie z przedstawicielem posterunku Policji w
Siennicy Różanej panem Andrzejem Niewiadomskim, aby porozmawiać o zasadach bezpieczeństwa
podczas wakacji.

Policjant przygotował prelekcję dla uczniów klas I-III oraz IV-VIII dotyczącą uświadomienia uczniom o
zagrożeń czyhających na nich podczas letniego wypoczynku, pobytu w domu bez opieki rodziców, a
także o odpowiedzialności osób nieletnich za popełniane czyny karalne. Podczas spotkania pan
Andrzej Niewiadomski także opowiedział uczniom o bezpieczeństwie w ruchu drogowym m. in. o
tym jak bezpiecznie poruszać się po drogach, gdy np. w pobliżu nie ma chodnika, co trzeba zrobić, by
bezpiecznie przejść na drugą stronę jezdni oraz jak bezpiecznie bawić się w podczas wakacji. Podczas
spotkania funkcjonariusz ostrzegał także przed kąpielami i zabawami w miejscach niedozwolonych,
szczególną uwagę zwrócił na powinność korzystania z kąpielisk strzeżonych z udziałem ratownika
oraz o wszelkiego rodzaju zagrożeń wynikających z kąpania się na „dzikich akwenach”. Pan policjant
zwrócił uwagę też na bezpieczne korzystanie z Internetu.
Celem spotkania było przypomnienie uczniom podstawowych zasad bezpiecznego zachowania się
nad wodą czy na drodze, uwrażliwienie na różne niebezpieczeństwa oraz kształtowanie wyobraźni i
myślenia przyczynowo-skutkowego.

Fotorelacja została wykonana aparatem zakupionym w ramach Laboratoriów Przyszłości.

Skip to content