Palcem po interaktywnej mapie

Uczniowie klasy drugiej mieli okazję ponownie wykorzystać w czasie zajęć tablice multimedialne zakupione w ramach programu „Laboratoria przyszłości”. W trakcie lekcji poświęconej regionom Polski dzieci zapoznały się dokładnie z mapą kraju, a następnie wskazywały i nazywały poszczególne regiony Polski, umieszczając nazwy we właściwych miejscach na mapie. Praca z tablicą interaktywną bardzo spodobała się drugoklasistom.

Skip to content