News

Zajęcia edukacji przyrodniczej w kl. III b z tablicą interaktywną.

W dniu 5 czerwca 2023 r. kl. III b uczestniczyła w zajęciach edukacji przyrodniczej z wykorzystaniem tablicy interaktywnej zakupionej w ramach programu „Laboratoria przyszłości”. Uczniowie utrwalali wiedzę na temat parków narodowych znajdujących się w Polsce. Bardzo chętnie i z dużym zainteresowaniem wykonywali ćwiczenia doskonalące i systematyzujące poznane  wiadomości dotyczące rozpoznania konkretnego parku na podstawie jego cech charakterystycznych, takich jak: flora, fauna, elementy krajobrazu i prawidłowe przyporządkowanie lokalizacji tego parku na mapie Polski. Ponadto w czasie zajęć uczniowie doskonalili zrozumienie pojęć: „ścisła ochrona gatunkowa roślin i zwierząt”, „rezerwat przyrody”, „pomnik przyrody”, uzasadniali potrzebę  poszanowania przyrody i tworzenia parków narodowych oraz wykazywania postawy szacunku wobec przyrody, rozwijali umiejętności logicznego myślenia, doskonalili umiejętność wykorzystania wiedzy w praktyce. Praca z tablicą interaktywną bardzo uatrakcyjniła zajęcia i sprawiła, że trzecioklasiści mieli możliwość poprzez bardzo ciekawe ćwiczenia utrwalać zdobyte wcześniej wiadomości.

Skip to content