Język polski interaktywnie

Jak wiadomo, najlepszym sposobem na naukę jest zabawa i praktyka. W związku z tym uczniowie klas szóstych idąc tym tropem, mieli okazję utrwalić zdobytą wiedzę, wykorzystując najnowsze możliwości techniczne oferowane przez szkołę. Na lekcjach języka polskiego doskonalili swoje umiejętności związane z rozpoznawaniem zdań złożonych. Podczas zajęć poszerzali i utrwalali swoją wiedzę, korzystając ze sprzętu zakupionego w ramach rządowego programu „Laboratoria Przyszłości”.

Była to doskonała okazja na sprawdzenie wiedzy z zakresu gramatyki, refleksu i szybkiego podejmowania decyzji przy wyborze właściwych odpowiedzi oraz sposób na zdrowa rywalizację. Interaktywne narzędzia są bowiem nieodzownym elementem procesu dydaktycznego współczesnej szkoły.

Skip to content