W dniu 19 maja 2023 roku przeprowadzono 2 lekcje indywidualne z języka angielskiego w Laboratorium Przyszłości- pierwszą dla ucznia zdolnego, a drugą dla ucznia z afazją. W pracy na obu lekcjach korzystano z tablicy interaktywnej oraz edukacyjnych platform i aplikacji językowych takich jak Wordwall, Anglomaniacy, Learning Apps. Poprzez różnorodne gry oraz zadania interaktywne uczniowie utrwalali poznane słownictwo oraz struktury gramatyczne oraz doskonalili swoje umiejętności językowe.  

Skip to content