News

Międzyszkolny Konkurs Języka Angielskiego „English Master”

28 kwietnia odbył się finał Międzyszkolnego Konkursu Języka Angielskiego „English Master”, który organizowała nasza szkoła. Konkurs był skierowany do uczniów klas 6-8 i odbył się w dwóch etapach. Pierwszy etap online przeprowadzono 4 kwietnia w 5 szkołach: Publicznej Szkole Podstawowej nr 5 im. Orląt Lwowskich w Krasnymstawie, Szkole Podstawowej im. Juliusza Słowackiego w Małochwieju Dużym, Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II – Papieża w Orłowie Drewnianym, Szkole Podstawowej im. hetmana Stanisława Żółkiewskiego w Żółkiewce oraz naszej szkole. Spośród licznej grupy uczestników, do finału zakwalifikowało się 10 uczniów, którzy uzyskali najwyższą ilość punktów z testu leksykalnego. Nie lada wyzwaniem dla uczestników było przygotowanie się do prezentacji ustnej z 5 tematów zaproponowanych przez organizatorów. Podczas finału, uczniowie wypowiadali się w języku angielskim na jeden wylosowany temat. Wypowiedzi oceniane były przez komisję konkursową składającą się z nauczycieli języka angielskiego ze szkół, które brały udział w konkursie. Komisja, oceniając prezentacje, zwracała szczególną uwagę na zgodność z tematem, bogactwo językowe, poprawną wymowę, a także na spójność wypowiedzi uczestników. Co ważne, wszyscy uczniowie prezentowali bardzo wysoki poziom językowy. Wyniki konkursu przedstawiają się następująco:

I miejsce – Dorian Budych-Kura – Szkoła Podstawowa im. Synów Pułku w Siennicy Różanej

II miejsce- Julia Iłowiecka- Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II – Papieża w Orłowie Drewnianym

III miejsce- Michał Hać – Szkoła Podstawowa im. Synów Pułku w Siennicy Różanej.

Główną nagrodą w konkursie był tablet, a pozostali laureaci otrzymali również atrakcyjne nagrody w postaci słuchawek. Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w konkursie, a nauczycielom za przygotowanie merytoryczne uczniów. Jednocześnie liczymy na to, że w przyszłym roku Międzyszkolny Konkurs „English Master” będzie cieszył się równie dużą popularnością.

Skip to content