News

W laboratorium przyszłości na lekcji religii

 Obrazy i dźwięki, których dostarczają pomoce multimedialne przedstawiają rzeczywistość w sposób różnorodny i bogaty, pobudzając wyobraźnię i ciekawość. W pełni uzasadnione wydaje się być również wykorzystanie nowych technologii w nauczaniu religii, dlatego klasa I w czasie zajęć z religii wykorzystując tablicę interaktywną zakupioną w ramach programu „Laboratoria przyszłości” poznawała wydarzenia związane z Zesłaniem Ducha Świętego.

Skip to content