Powtarzamy i utrwalamy interaktywnie

Obecnie interaktywne narzędzia dydaktyczne oraz technologie informacyjno-komunikacyjne są niezbędnym elementem w pracy nauczyciela, gdyż dzięki nim nauka jest przyjemnością i świetną zabawą dla uczniów. Uczniowie klasy 5 z wielką chęcią i zaangażowaniem uczestniczą w zajęciach z języka angielskiego, podczas których poszerzają i utrwalają swoją wiedzę korzystając ze sprzętu zakupionego w ramach rządowego programu „Laboratoria Przyszłości”.Zadania interaktywne oddziałują na wiele zmysłów, łącząc w sobie obraz i dźwięk, zmuszają do aktywności, a przede wszystkim łączą naukę z zabawą.

Skip to content