„Szkoła Szkole”

Program „Szkoła Szkole”, zainicjowany przez Caritas Polska, jest odpowiedzią na dramatyczną sytuację sektora edukacji w Syrii. Projekty wspierające infrastrukturę szkolną to kluczowe działania służące przywróceniu normalności syryjskim dzieciom i młodzieży – pokoleniu, które będzie odbudowywać kraj po latach konfliktu i innych katastrof. 

W ramach programu społeczności szkolne z Polski przekazują jednorazowe lub stałe wsparcie na rzecz placówek edukacyjnych w Syrii, które ucierpiały w trakcie konfliktu zbrojnego lub klęski żywiołowej. Pierwsza edycja programu odbyła się w roku szkolnym 2019/2020.

Ubiegłe edycje programu pokazały nam, jakie wielkie serca mają uczniowie i nauczyciele polskich szkół. Jednocząc siły, w latach 2018-2021 wsparcie finansowe uzyskało  9 placówek w Syrii. Pozwoliło to m.in.: na wykonanie remontów klas, zakupienie pomocy dydaktycznych oraz sprzętu elektronicznego. Dzięki uczniom i nauczycielom z Polski przywróciliśmy wielu najmłodszym Syryjczykom prawo do normalnego, godnego dzieciństwa.

Nasza szkoła w bieżącym roku przystąpiła do kolejnej edycji programu. W związku z tym  z okazji Tłustego Czwartku odbył się barek charytatywny. Uzyskany dochód zostanie przekazany na odbudowę zniszczonej infrastruktury oświatowej w Syrii.

Skip to content