Cyberprzemoc – czarna strona Internetu

Dzień Bezpiecznego Internetu ustanowiony został z inicjatywy Komisji Europejskiej w 2004 roku. Świętowany jest na całym świecie. DBI ma na celu inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych oraz promocję pozytywnego wykorzystywania Internetu.

Z tej okazji, w dniu 7 lutego, uczniowie klas 4-5 naszej szkoły spotkali się z panią Moniką Mataczyńska, pedagogiem i logopedą  w PPP w Krasnymstawie. Celem spotkania było zagadnienie cyberprzemocy. Podczas spotkania pani Monika zwróciła uwagę na kwestie uzależnienia od Internetu, pojęcie cyberprzemocy, jego formy i tragiczne konsekwencje. Uczniowie dowiedzieli się również jak nie zostać ofiarą cyberprzemocy oraz co zrobić, kiedy przydarzy się nam coś przykrego podczas korzystania z sieci.

Skip to content