News

Laboratoria Przyszłości – sposób na ciekawą lekcję!

Uczniowie klasy V, którzy w bieżącym roku szkolnym biorą udział w zajęciach rozwijających z matematyki: „Ciekawy świat matematyki”, podczas zajęć bardzo często korzystają ze sprzętu zakupionego w ramach programu ”Laboratoria Przyszłości”.  Dzięki niemu, mogą doskonalić swoje  umiejętność matematyczne oraz poszerzać wiedzę i sprawność rachunkową. Wykonują ćwiczenia interaktywne, korzystając ze znanych stron internetowych np. szaloneliczby.pl, matzoo oraz aplikacji: Wordwall i LearningApps.org., Chętnie też grają w gry matematyczne polecane przez wydawnictwa np. Matlandia.

Dzięki wykorzystaniu i atrakcyjności zakupionych pomocy uczniowie chętniej uczestniczą w zajęciach, rozwijają  swoją kreatywność i pasje matematyczne, jak również doskonalą umiejętność posługiwania się  TIK.

Skip to content