News

WIRTUALNE LABORATORIUM CHEMICZNE „EMPIRIUSZ”

„Laboratoria przyszłości” to nowa inicjatywa, której celem jest rozwijanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów. Program zakłada doposażenie szkół podstawowych i ponadpodstawowych prowadzonych przez jednostki samorządowe w nowoczesne narzędzia i pomoce dydaktyczne, potrzebne w kształtowaniu i rozwijaniu zdolności manualnych i technicznych, a także samodzielnego i krytycznego myślenia.

Nasza szkoła otrzymała środki z rządowego programu „Laboratoria Przyszłości” i w ramach realizacji tego programu zakupiła między innymi Wirtualne Laboratorium Chemiczne.

Dzięki wykorzystaniu nowoczesnej technologii Wirtualne Laboratorium Chemiczne jest doskonałym, cyfrowym odwzorowaniem laboratorium chemicznego. W pełni wyposażone w odczynniki chemiczne, szkło laboratoryjne i sprzęt potrzebny do wykonywania doświadczeń chemicznych, zawsze przygotowane do przeprowadzania doświadczeń i bezpieczne dla uczniów.

Lekcje chemii z wykorzystaniem Wirtualnego Laboratorium Empiriusz pozwalają na przeprowadzenie doświadczeń chemicznych zalecanych do realizacji w podstawie programowej klas 7. i 8. Uczniowie samodzielnie przeprowadzają doświadczenia, bezpiecznie posługują się sprzętem i odczynnikami chemicznymi oraz uczą się przeprowadzać obserwacje i formułować wnioski na podstawie wykonanych doświadczeń, przy czym mają bardzo ekscytującą zabawę. Nauka przez doświadczenie jest najbardziej efektywnym sposobem zdobywania wiedzy!!!

Skip to content