Święto Niepodległości

Narodowe Święto Niepodległości każdego roku budzi szczególne odczucia. Mimo że minęły już 104 lata od czasu powrotu Polski na mapy Europy, pamiętamy o tych, którzy poświęcili swoje życie w trudnej drodze do wolności. Byli to ludzie znani z imienia i nazwiska, ale często pogrzebani gdzieś na obcej ziemi, dlatego dyrektor szkoły Katarzyna Czajka z delegacją uczniów złożyła wieniec przed pomnikiem Nieznanego Żołnierza na siennickim cmentarzu.

Ten wyjątkowy dzień uczciliśmy wraz z mieszkańcami naszej gminy, biorąc udział  w gminnej uroczystości przygotowanej przez uczniów ZSCKR w Siennicy Różanej.

Obchody otworzyła msza święta w intencji Ojczyzny celebrowana przez księdza dziekana Ryszarda Siedleckiego i księdza kanonika Józefa Sereja w kościele Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Siennicy Różanej.  Na początku odśpiewano  hymn państwowy, który w tym miejscu wybrzmiał bardzo uroczyście. Muzyka organowa, pochylone sztandary szkół, organizacji i instytucji z terenu gminy, mundury kadetów z tutejszej szkoły średniej dopełniały ten podniosły obraz.

Pa zakończonej mszy  pod przewodnictwem pocztów sztandarowych pomaszerowaliśmy ulicami Siennicy Różanej do  hali sportowej w ZSCKR, gdzie zaplanowano dalszą część uroczystości.

Na początku miała miejsce ważna dla wielu uczniów tej szkoły chwila – ślubowanie i pasowanie na kadeta oraz mianowanie na kolejne stopnie wojskowe.

Część artystyczną rozpoczął taniec tematyczny ukazujący rozbiór Polski i powrót do niepodległości, który wykonały przedszkolaki z naszej szkoły. Trzeba przyznać, że pokazały klasę! Z tych maleńkich ust wybrzmiał także  „Katechizm polskiego dziecka”.

Uczniowie ZSCKR zaprezentowali taniec, wiersze i piosenki związane z walką o wolność. W tle przewijały się obrazy związane z tym tematem. Program zakończył pokaz musztry paradnej w wykonaniu uczniów klas mundurowych. Podczas uroczystości głos zabrał dyrektor szkoły Stanisław Buk. Wójt  gminy, Leszek Proskura, podziękował uczniom i nauczycielom za przygotowanie programu, a wszystkim gościom za przybycie na tegoroczne obchody Narodowego Święta Niepodległości.

Skip to content