Lekcja bezpieczeństwa w klasach VI i VII

W dniu 08.11.2022 r. w naszej szkole odbyło się spotkanie uczniów z podkomisarz Anną Podgórską z Komendy Powiatowej Policji w Krasnymstawie.

Tematy które zostały poruszone to m.in.: cyberprzemoc oraz odpowiedzialność karna nieletnich za wykroczenia. Pani podkomisarz zwróciła uwagę na niebezpieczne zachowania w Internecie ze strony rówieśników, ale również ze strony osób nam nieznanych.

Ciekawie przeprowadzone przez przedstawiciela Policji zajęcia w znacznym stopniu przyczyniły się do zwiększenia świadomości zachowań ryzykownych wśród uczniów. Mamy nadzieje, że zdobyta wiedza pozytywnie wpłynie na ich zachowanie w szkole oraz poza nią. Zajęcia z policjantem są jednym z wielu działań realizowanych w szkole w ramach Programu Wychowawczo – Profilaktycznego.

Skip to content