PRAWDZIWYM UCZNIEM BYĆ…

04 listopada 2022 r. odbyła się uroczystość ślubowania pierwszoklasistów. W tym ważnym dniu najmłodszym uczniom towarzyszyli zaproszeni goście: sekretarz Gminy Siennica Różana – pan Dariusz Turzyniecki, dyrektor Szkoły Podstawowej im. Synów Pułku w Siennicy Różanej – pani Katarzyna Czajka, rodzice, nauczyciele oraz koleżanki i koledzy z klas II i III. Pani dyrektor ciepło przywitała uczniów, równie miłe słowa skierował do zebranych pan sekretarz. Następnie dzieci złożyły ślubowanie na sztandar szkoły. Przyrzekały być dobrymi Polakami, dbać o dobre imię swojej klasy i szkoły, a swoim zachowaniem sprawiać radość rodzicom i nauczycielom. Aktu pasowania dokonała pani dyrektor, dotykając ramienia każdego ucznia dużym, czerwonym ołówkiem. Tym symbolicznym gestem przyjęto pierwszoklasistów do grona uczniów szkoły. Uczniowie otrzymali dyplomy ufundowane przez Radę Rodziców, książki od pani dyrektor oraz upominki od rodziców. Następnie pierwszoklasiści zaprezentowali program artystyczny. Poprzez recytowane wiersze i śpiewane piosenki pokazali, że potrafią odnaleźć się w roli ucznia, a szkoła jest miejscem, w którym czują się dobrze i bezpiecznie. Po uroczystości i pamiątkowych zdjęciach dzieci wraz z rodzicami udały się na słodki poczęstunek.

Wszystkich pierwszoklasistów serdecznie witamy w naszej szkole. Życzymy im radości każdego dnia i wielu sukcesów w nauce.

W stronę rodziców kierujemy podziękowania za zaangażowanie w organizację uroczystości.

Skip to content