Uczniowie klas ósmych, na zajęciach z doradztwa zawodowego, spotkali się z panią Alicją Galińską, psychologiem, doradcą zawodowym i jednocześnie dyrektorem Poradni Pedagogiczno – Psychologiczej w Krasnymstawie. Podczas zajęć uczniowie otrzymali cenne wskazówki dotyczące kryteriów wyboru szkoły ponadpodstawowej. Pani dyrektor zwróciła uwagę na fakt, że wybór zawodu rzutuje na późniejsze życie i powinien być głęboko przemyślany. Uczniowie dowiedzieli się również, w jakim zakresie PPP może pomóc osobom niezdecydowanym w wyborze profilu szkoły średniej.

Skip to content