Obserwuję, badam i pytam

W zajęciach  rozwijających zainteresowania z przyrody ”Obserwuję, badam i pytam”

regularnie uczestniczyło 26 uczniów z klasy IV. W trakcie zajęć uczniowie pracowali zarówno samodzielnie, jak również w grupach, co umożliwiło im kształtowanie umiejętności pracy w zespole. Wykonywane doświadczenia lub eksperymenty dotyczyły właściwości ciał stałych i cieczy, tworzenia mieszanin oraz poznawania sposobów ich rozdzielania. Każde doświadczenie było poprzedzone komentarzem wprowadzającym, a zakończone wspólnym wyciąganiem wniosków. Przed  doświadczeniem uczniowie otrzymywali szczegółową instrukcję. Konieczność korzystania z niej kształtowała wśród uczniów umiejętność czytania ze zrozumieniem.

Kreatywność i efektywna współpraca uczniów w grupie była szczególnie widoczna podczas realizacji dwóch projektów „Zdrowy styl życia” oraz „Nasz pomysł na model układu pokarmowego” .

Cel główny innowacji dotyczący rozwijania i poszerzania zainteresowań przyrodniczych jak również kształcenie postawy kreatywnych badaczy wśród uczniów został osiągnięty.

            Mam nadzieję, że przeprowadzenie ciekawych doświadczeń, obserwacji, eksperymentów rozbudziło zainteresowanie uczniów przedmiotami przyrodniczymi oraz przekonało ich do zdobywania i pogłębiania wiedzy.

Skip to content