News

Mapa – niewyczerpane źródło informacji

W bieżącym roku szkolnym uczniowie klasy szóstej zostali objęci innowacją pedagogiczną w ramach przedmiotu geografia.

Zajęcia innowacyjne odbywały się po lekcjach raz w tygodniu. Regularnie uczestniczyło w nich 6 osób.Program innowacji umożliwił uczniom powtórzenie, utrwalenie i poszerzenie swoich wiadomości z zakresu kartografii. Uczniowie korzystali z interaktywnych map oraz multimedialnych programów edukacyjnych. Pracując w grupach, samodzielnie docierali do wiedzy, formułowali wnioski oraz prezentowali efekty pracy w zespole. Zajęcia rozwijały ciekawość świata głównie poprzez poznanie kontynentu, na którym żyjemy, ale nie tylko. Duży nacisk został położony na stosowanie wiedzy i umiejętności geograficznych w praktyce. Analiza map o różnej treści pozwala dostrzec wzajemne powiązania, jakie występują pomiędzy poszczególnymi zjawiskami na określonym obszarze Ziemi.

            Uczniowie w ramach prowadzonych zajęć zaplanowali wycieczki swoich marzeń, wykorzystując dostępne aplikacje i programy multimedialne oraz wykonali geograficzne gry planszowe.

Mam nadzieję, że udział w zajęciach pozytywnie wpłynął na uczniów, dając im wiarę we własne siły i możliwości oraz wzbudził i rozwinął motywację do nauki geografii.

Skip to content