Cyberbezpieczni

W tym roku szkolnym wszystkie klasy naszej szkoły brały udział w akcji ,, Cyberbezpieczni”. W związku z tym klasa V b postanowiła wykonać i przekazać każdej z klas certyfikat uczestnictwa w w/w akcji. Certyfikaty zostaną przekazane na ręce przewodniczących samorządu klasowego. Certyfikat oprócz podziękowań za uczestnictwo w akcji zawiera 10 zasad bezpiecznego internetu. Wszystkim klasom dziękujemy za udział w akcji.

Skip to content