News

Zasady znamy i mądrze z Internetu korzystamy

W ramach kampanii „Cyberbezpieczni”, uczniowie klasy czwartej przygotowali konkurs dla uczniów z  klas I – III dotyczący znajomości zasad bezpiecznego korzystania z Inernetu. Trzyosobowe drużyny  wybrane przez wychowawców miały za zadanie ułożyć hasła z rozsypanek wyrazowych. Każda klasa miała swojego doradcę, który czuwał nad poprawnością wykonywanego zadania. Bardzo dobrze z tej roli wywiązali się uczniowie: Gabriel Balestri, Michał Bis, Kuba Kamiński, Tymon Zając oraz uczennica Łucja Bala. Reprezentanci wszystkich klas byli bardzo dobrze przygotowani do konkursu. Bez problemu wykonali powierzone im zadania. Po zakończonym konkursie drużyny zaprezentowały prace swoim koleżankom i kolegom z klasy. Mamy nadzieje, że wszyscy uczniowie, znając zasad bezpiecznego korzystania z Internetu, będą z niego mądrze i świadomie korzystać.

Skip to content