Wyróżnienia w Konkursie Językowym

8 kwietnia 2022 r. w IV Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Integracyjnymi im. dr Jadwigi Młodowskiej w Chełmie odbył się międzyszkolny Konkurs Językowy z języka angielskiego dla uczniów klas siódmych i ósmych szkół podstawowych. Uczniowie rozwiązywali test, który składał się z zadań sprawdzających różne sprawności językowe: czytanie ze zrozumieniem, wypowiedź pisemna, struktury leksykalno-gramatyczne. W ich obrębie były sprawdzane umiejętności wymagane na egzaminie ósmoklasisty.

Główne założenia konkursu:

 

  • popularyzacja języka angielskiego wśród uczniów,
  • rozwijanie zainteresowań uczniów w kierunku języków obcych,
  •  zwrócenie uwagi na rolę poprawności językowej,
  • umożliwienie uczniom wykazania się wiedzą szkolną i pozaszkolną,
  •  tworzenie uczniom możliwości współzawodnictwa i rywalizacji w rozwijaniu swoich uzdolnień,
  • motywowanie uczniów do samodzielnej pracy nad językiem.

W bieżącym roku szkolnym do udziału w konkursie zgłosiło się 90 osób z 11 szkół podstawowych. Naszą szkołę reprezentowali uczniowie: Kinga Miszczak z klasy 8a, Olga Frańczak, Michał Herbut, Patryk Mróz z klasy 8b oraz Michał Hać z klasy 7b. Aż trójka z nich: Olga Frańczak, Patryk Mróz i Michał Hać, uzyskała bardzo wysoki wynik i otrzymała wyróżnienia.

Dyplomy i nagrody dla zwycięzców oraz uczniów wyróżnionych zostały wręczone podczas Wojewódzkiego Festiwalu Piosenki Anglojęzycznej w Chełmskim Domu Kultury, 2 czerwca 2022r.

Gratulujemy wyróżnionym i życzymy dalszych sukcesów językowych!

 

Skip to content