News

Światowy Dzień Różnorodności Kulturowej

21 maja przypada Światowy Dzień Różnorodności Kulturowej. Obchodzone corocznie święto zostało ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ rezolucją z 22 grudnia 2002 roku. Uchwała ta odnosi się do zasady tolerancji i poszanowania dla różnorodności kulturowej oraz promocji i ochrony praw człowieka, w tym prawa do rozwoju. Warto pamiętać, że godność człowieka to również poszanowanie kultury, sprawiedliwość, wolność oraz pokój.

W tym roku postanowiliśmy powędrować kulturowo odwiedzając muzyczne rejony kontynentów. Przerwy  międzylekcyjne mijały nam przy dźwiękach piosenek wykonywanych w różnych językach funkcjonujących na Ziemi. Ponadto uczniowie ucharakteryzowali się na mieszkańców różnych nacji i profesji. Na szkolnych korytarzach mijaliśmy Chinki, Hawajki, Arabów, Francuzów, Hindusów, Indian, kowbojów, a melodie płynące z głośników porywały tę niezwykłą mieszankę kulturową do tańca.

Skip to content