Takich strażaków potrzeba nam!

W dniu 25 marca 2022 r. uczniowie klasy II a i II b wspólnie z wychowawczyniami wybrali się na wycieczkę do Ochotniczej Straży Pożarnej w Siennicy Różanej.

Celem wycieczki było poznanie pracy strażaków, uświadomienie znaczenia pracy strażaków ochotników, zapoznanie się z wyposażeniem wozu strażackiego oraz kształtowanie właściwych zasad zachowania w miejscach publicznych.

Już samo wejście do budynku OSP wzbudziło u wszystkich zafascynowanie oraz wielki podziw. Dzięki życzliwości strażaków uczniowie mogli z bliska obserwować wóz strażacki oraz sprzęt ratowniczy.

Wielką atrakcją dla dzieci była możliwość przymierzania hełmu lub innych elementów umundurowania oraz wejście do wozu strażackiego. Każdy z nich mógł przez chwilę poczuć się jak prawdziwy strażak.

W trakcie spotkania strażacy zaznajomili uczniów z ciekawostkami związanymi z ich pracą, przestrzeganiem zakazów, zachowaniem bezpieczeństwa w czasie pożaru oraz wypadku i udzielali szczegółowych odpowiedzi na pytania.

Strażacy także przypomnieli uczniom, w jakich okolicznościach można wzywać straż pożarną, utrwalając znajomość numeru alarmowego 112.

Na zakończenie uczniowie podziękowali strażakom OSP w Siennicy Różanej za miłe i bardzo ciekawe spotkanie.

Po wycieczce drugoklasiści, dzieląc się swoimi spostrzeżeniami i wrażeniami, zgodnie przyznali, że zawód strażaka bardzo im się podoba, a niektórzy z nich chcieliby w przyszłości w nim pracować.

Skip to content