#WidzęReaguję

W tym tygodniu klasy ósme w ramach projektu Cyberbezpieczni przeprowadziły akcję pod hasłem #WidzęReaguję. Ósmoklasiści wykonali prezentację multimedialną i przeprowadzili w klasach IV – VII kampanię społeczną mającą przeciwdziałać takim zachowaniom jak: różne formy przemocy, brak asertywności czy stosowanie używek. Podczas lekcji z wychowawcą uczniowie oglądali prezentację, a następnie mogli wyrazić swoją opinię na temat problemów poruszanych przez starszych kolegów. Wyrazem poparcia dla tej akcji, a jednocześnie sprzeciwu wobec każdego rodzaju przemocy było zdjęcie z plakietkami zawierającymi hasło akcji. Uczniowie naszej szkoły uświadamiają sobie negatywne konsekwencje przemocy pojawiające się zarówno u ofiary, jak i u agresora i większość z nich poparła kampanię społeczną.

Skip to content