Dzień Bezpiecznego Internetu 2022

Dzień Bezpiecznego Internetu obchodzony jest z inicjatywy Komisji Europejskiej od 2004 roku. Początkowo wydarzenie to świętowały jedynie państwa europejskie, ale już od lat DBI przekracza granice Europy angażując państwa z całego świata. Jak co roku, również nasza szkoła wzięła udział w tym wydarzeniu.
DBI ma na celu przede wszystkim inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych, zaznajomienie rodziców, nauczycieli i wychowawców z problematyką bezpieczeństwa online oraz promocję pozytywnego wykorzystywania internetu.
Działanie podjęte przez naszą szkołę zaangażowały uczniów, nauczycieli oraz rodziców.
Najmłodsi uczniowie, wraz z nauczycielami obejrzeli spektakl organizowany przez Polskie Centrum Programu Safer Internet: „Plik I Folder na tropie internetowych kłopotów”. Również uczniowie klas IV – VI mieli możliwość obejrzenia tego spektaklu podczas lekcji on-line. Po spektaklu uczniowie klas IV – VI rozwiązywali test nawiązujący do zagadnień omawianych w przedstawieniu.

Klasy siódme, na lekcjach informatyki, podjęły się zaprojektowania plakatu nawiązującego do obecnej edycji DBI, natomiast w klasach ósmych odbyły się pogadanki na lekcjach wychowawczych i lekcjach informatyki.
Nauczyciele, wraz z rodzicami uczniów mieli możliwość obejrzenia i wysłuchania konferencji zorganizowanej z okazji DBI. W konferencji wzięli udział i zabrali głos: Anna Rywczyńska, dr Szymon Wójcik, Natalia Hatalska, Dariusz Martynowicz, dr Magdalena Rowicka, Joanna Mikusek-Przystajko, Ewa Domańska, Martyna Różycka, Łukasz Wojtasik, Ewa Dziemidowicz. Poruszane zagadnienia to: Dzień Bezpiecznego Internetu w Polsce i na świecie, TBA, Relacje w onlajnach, czyli czy i jak budować bezpieczne więzi w klasie czarnych ekranów?, Profilaktyka nadużywania ekranów wśród dzieci i młodzieży – co robić, a czego nie robić jako rodzic/opiekun, Nowe technologie w szkole – szansa na rozwój czy strata czasu?, #nienapokaz – co wiemy o problemie seksitngu i jak mu przeciwdziałać, Ciało nie określa, czyli jak przeciwdziałać wzorcom urody w internecie.
Poza tym, rodzice uczniów wszystkich klas otrzymali poradniki i materiały informacyjne dotyczące cyberprzemocy, szkodliwych treści w internecie oraz sharentingu.

Skip to content