News

Wyniki szkolnego konkursu „Wybieram marzenia, nie uzależnienia”

W grudniu pedagodzy szkolni ogłosili konkurs na plakat lub komiks pt. „Wybieram marzenia, nie uzależnienia”. Konkurs skierowany był do uczniów klas IV-VIII.

Celem konkursu było m. in. kształtowanie umiejętności przeciwdziałania presji środowiska     i rówieśników do przejawiania złych zachowań i uświadomienie młodzieży szkodliwości uzależnień od papierosów, alkoholu, narkotyków czy dopalaczy.

Prace były bardzo ciekawe i pomysłowe, wykonane zgodnie z tematem.

Wyniki konkursu:

I miejsce – Maja Knap kl. IV, Natalia Matczuk kl.Vb,

II miejsce – Lilianna Łontkowska kl. IV, Maja Suseł kl. Va,

III miejsce – Martyna Antoniuk kl. IV, Milena Antoniuk kl.IV

Wyróżnienia:

Julia Mochniej kl. Vb

Kamila Mazurek kl. Va

Zwycięscy i wyróżnieni otrzymali nagrody rzeczowe, których zakup sfinansowała Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Skip to content